מדיניות פרטיות

הגדרות

"אתר האינטרנט" ו/או "האתר" ו/או "אנחנו" - "bidspirit.com" ו/או עובדי בידספיריט, נציגיה, מנהל האתר, ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר ו/או מי שהמחתה ו/או מכרה זכויותיה וחובותיה בנוגע לאתר.

בידספיריט (ר.א.) בע"מ מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת -
bidspirit.com
, ובשירות (להלן "השירות") שהיא נותנת לבתי מכירות פומביות, גלריות או כל עסק המשתמש במערכת המקוונת של בידספיריט (להלן "בתי המכירות", "בית המכירות", "בית מכירות", "מוכר", "מוכרים"). בתנאים אלו יפורט, בין השאר, כיצד משתמשת בידספיריט (ר.א.) בע"מ במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או בשירות או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר או בשירות.

מדיניות הפרטיות הזו רלוונטית לאתר ולשירות ולכלל השירותים המוצעים ע"י בידספיריט (ר.א.) בע"מ ובאה להוסיף על תנאי השימוש הנמצאים באתר.

1.      מדיניות פרטיות

1.1.    בכפוף להסכמתך בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע רכישה באמצעות האתר, הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. כמו כן, הנך מאשר לאתר לשלוח הודעות תזכורת בדבר מכירות באתר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום או הודעות תזכורת, אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.

1.2.    מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי צורך באישור

1.3.    האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.

1.4.    מובהר, כי כל מידע שסיפקת, יועבר גם למוכר ו/או מנהל העיזבון ו/או הכונס ו/או הנאמן.

1.5.    הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר המידע של האתר, לצורך השימושים המפורטים בסעיף 5 להלן.

1.6.    האתר רשאי להעביר פרטיו של לקוח אשר עבר על תנאי השימוש של האתר או של בית המכירות, לרבות ובעיקר על ידי אי עמידה בתשלומים, לבתי המכירות האחרים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, והדבר לא יהווה הפרה לפי כל חוק, לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וחוקים אחרים. מובהר כי תשלום בגין זכיה הינו מהותי, ולא תהיה שום תלונה ו/או בקשה ו/או דרישה מטעם הלקוח כלפי בידספיריט במידה ולא שילם בגין פריט שרכש והמידע לגביו הועבר כאמור.

1.7.    בחירה בתפריט "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם מלא, דוא"ל ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.

1.8.    ידוע לך כי לצורך תפעול האתר ושיפור השירות למשתמש, החברה עושה שימוש בגורמים חיצוניים אשר עלולים להיחשף למידע לרבות לפרטיך האישיים ולפרטי עסקאות ספציפיות ובין השאר, לצורך הכנת הסכמי  מכר דיגיטליים.

1.9.    מובהר, כי האתר לא יישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב - ישירים ו/או עקיפים - שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או מוכר בעקבות חשיפת מידע אישי ו/או פרטי אודותיו, כתוצאה מהתקשרויות עם חברת האשראי ו/או עם חברות הסליקה והתשלומים לצורך העברת תשלומים.

2.      איסוף נתונים

2.1.    האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך או נאסף אודותיך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.

2.2.    בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי כמפורט בסעיף 5.2 להלן.

3.      אבטחת מידע 

3.1.    בידספיריט מיישמת באתר ובשירות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, לרבות שימוש בתקשורת מאובטח (SSL) להעברת מידע רגיש. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר, ולא תהיה לך שום תלונה כלפי האתר במידה ומידע כלשהו אודותיך ו/או אודות פעילותך באתר זה יועבר לצד ג' בעקבות פריצה ו/או התקפה על שרתי האתר ו/או בעקבות פרצת אבטחה ו/או תקלה טכנית.

4.      Cookies

4.1.    האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

4.2.    דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

4.3.    בידספיריט מתירה לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר. ראה למשל מדיניות הפרטיות של גוגל בנושא.

4.4.    בידספיריט רשאית לעשות שימוש בשירות שיווק מחדש "רימרקטינג" (remarketing) על מנת להציג פרסומים רלוונטיים ומותאמים לגולשים שכבר ביקרו באתר (פעם אחת ומעלה). באמצעות שימוש ברימרקטינג עשויים גולשים כאמור לצפות במודעות טקסט, מודעות תמונה, סרטונים וכלי מדיה נוספים של בידספיריט באתרים של צדדים שלישיים, ובכלל זה ברשת החברתית "פייסבוק" ובאתרי חברת "גוגל" (דוגמת יו-טיוב), רשת התצוגה של גוגל (GDN - Google Display Network) ו/או באמצעות פרסום בכלים ובכלל זה "אדוורדס" (Adwords) ו/או "אדסנס"(Adsense) ו/או תכניות וכלים מקבילים.

5.      שימוש במידע 

5.1.    בידספיריט תעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

v       שיפור שירות הלקוחות.

v       אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

v       שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

v       טיפול במחלוקות.

v       טיפול בבעיות טכניות.

v       גביית תשלומים.

v       כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר ובשירות - כדוגמת (אך לא רק) שליחת הצעות מוקדמות והצעות חיות.

v       הרצת קידומים ,סקרים ועוד אפשרויות באתר ובשירות.

v       שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם. במידה והמשתמש רוצה לבטל את ההרשמה, אנחנו מוסיפים הוראות מתאימות בתחתית כל מייל מסוג זה.

v       שליחת התראות במייל\מסרון או כל אמצעי התקשרות אחר המודיע על אירוע שקשור לשירות שלנו כגון (אך לא רק): מכירה שמתחילה, פריט שמכירתו מתחילה בקרוב, קטלוג שעלה לאתר או לשירות, זכיה בפריט, הצעה שהמשתמש נתן או שינה וכדומה. המשתמש יכול לבחור את סוג ההתראות שהוא מעוניין לקבל.

v       במידה ותבקש להשתתף במכירות של בתי מכירות באמצעות מערכת בידספיריט, יועברו לבתי המכירות המידע האישי שלך, היסטורית הפעולות שלך (כולל ההצעות שנתת) ומידע על בתי מכירות שלא מעוניינים לעבוד אתך

v       הצגת פרסומות מותאמות אישית באתר.

5.2.    המידע שאנו עשויים לאסוף כולל:

v       סוג הדפדפן.

v       מכשיר הקצה בו אתה משתמש.

v       סוג מערכת ההפעלה.

v       היסטוריית מוסר תשלומים.

v       פרטי גישה לחשבון המשתמש.

v       הרגלי גלישה.

v       היסטוריית גלישה.

v       מוצרים בהם עיינת.

v       תכתובות

v       כל פעולה שעשית באתר החברה כולל אך לא רק רכישות והצעות שהצעת או הסכמת להן.

v       פרטי IP.

v       טלפון, דוא"ל, כתובת וכל מידע אחר שמסרת לאתר.

6.      קבלת התנאים

6.1.    בשימוש באתר או בשירות אתה מאשר את קבלת תנאי מדיניות הפרטיות זו ותנאי השימוש. במידה ואינך מסכים למדיניות פרטיות זו או לתנאי השימוש, אינך רשאי לשתמש באתר ובשירות. במידה ותמשיך להשתמש באתר או בשירות אחרי פרסום מדיניות הפרטיות הזו, יחשב הדבר כקבלת מדיניות הפרטיות הזו באופן מלא על ידך.

7.      שינויים במדיניות הפרטיות 

7.1.    בידספיריט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אנחנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי להישאר מעודכנים. אתה מצהיר שאתה אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודע לשינויים שכן מרגע פרסומם הם מחייבים אותך.

7.2.    תכני האתר, כולם או חלקם, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תירגום שונים; תכני האתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את בידספיריט. תירגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

במידה ויש לך שאלה לגבי מדיניות הפרטיות, פעולת האתר או השירות או כל עניין אחר הנוגע לחברה, אתה מוזמן ליצור איתנו קשר:

בידספיריט (ר.א.) בע"מ,

http://bidspirit.com

רחוב דוב פרידמן 9/12 רמת גן, ישראל

info@bidspirit.com