ספרים עתיקים וכתבי יד. כולל כתבי יד מגדולי המקובלים, גדולי חכמי האשכנזים והספרדים וגדולי החסידות, סידורי תפילה, תהלים וזוהר שהיו שייכים לגדולי הצדיקים, וכתבי יד מאויירים על קלף.

Thursday, 7.2.19 (Your local time)
Israel

The auction has ended

303 lots
Sort by:
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
The auction has ended
I would like to get notifications from Asufa about new auctions
I approve