Auction 84 Part 2

Aug 20, 2020
Israel
 Gordon 36, Tel Aviv

1. במכירה זו אנחנו מציעים עמלה מופחתת על מטבעות ומדליות זהב. העמלה על פריטים אלו תהיה 10%+מע"מ על העמלה. שימו לב, העמלה המופחתת היא על מטבעות ומדליות זהב בלבד. לא פריטי זהב אחרים ולא מטבעות אחרים.
2. שימו לב: אין אפשרות לבטל הצעות לאחר הגשתן!!! אין אנחנו אחראים לשינויים במחירי הזהב או הכסף או בשער החליפין של הדולר עד יום המכירה. אנא קחו זאת בחשבון כשאתם מגישים הצעה, לא נאפשר ביטול של אף הצעה גם במקרה של ירידה קיצונית במחירי המתכות!!!
3. אנא שאלו את כל השאלות והבירורים שברצונכם לעשות בטרם הגשת ההצעה.
4. משלוח של רכישות: דואר שליחים: 70 ש"ח לאריזה בגודל סביר.
    דואר רשום: על אחריות הרוכש בלבד!!! 25 ש"ח.
    ציורים ופריטים אחרים שדורשים אריזה מיוחדת: בדואר שליחים בלבד, עלות מינימלית למשלוח: 100 ש"ח.
   משלוח של תכשיטים, פריטי זהב או רכישות של 1000 ש"ח ומעלה - בדואר שליחים בלבד.
5. תשלום על רכישות - לא יאוחר משבועיים מיום המכירה (עד ה-3/9/2020)

The auction has ended

458 lots
Sort by:
1 2 3 4 5 6 ... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
The auction has ended
I would like to get notifications from Ishtar about new auctions
I approve