Auction 89

Mar 18, 2021
Israel
 Gordon 36, Tel Aviv

שימו לב! קצת אחרי פסח נערוך מכירה מיוחדת של תכשיטים, שטרות, מטבעות ומדליות.

בינתיים אנחנו מזמינים אתכם למכירה של פריטים במגוון רחב של תחומים כולל כלי כסף, יודאיקה, קרמיקה ישראלית, אמנות ישראלית ובינלאומית, פסלי ברונזה וחפצי נוי, יינות, פריטים איסלאמיים ואוריינטלים, סמלים ומדליות, גלויות צילומים, כרזות ושלטים, ספרים, פרטי נייר שונים ועוד.


הערות כלליות:

1. אין אפשרות לבטל הצעות לאחר הגשתן!!!

2. אנא שאלו את כל השאלות והבירורים שברצונכם לעשות בטרם הגשת ההצעה.

3. משלוח של רכישות: דואר שליחים: 70 ש"ח לאריזה בגודל סביר.

    דואר רשום: על אחריות הרוכש בלבד!!! 25 ש"ח.

    ציורים ופריטים אחרים שדורשים אריזה מיוחדת: בדואר שליחים בלבד, עלות מינימלית למשלוח: 100 ש"ח.

   משלוח של רכישות של 1000 ש"ח ומעלה - בדואר שליחים בלבד.

4. תשלום על רכישות - לא יאוחר משבועיים מיום המכירה (עד ה-3/9/2020)

The auction has ended

415 lots
Sort by:
1 2 3 4 5 6 ... 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I would like to get notifications from Ishtar about new auctions
I approve