Auction 80

Mar 18, 2020
Israel
 Gordon 36, Tel Aviv

שימו לב לשינויים בעקבות המצב:

  • שעות התצוגה קוצרו והיא תתקיים בימים א'-ג' 15-17/3/20 בשעות 12:00-18:00 וביום ד', 18/3/20 (יום המכירה) בשעות 12:00-16:00
  • במידה ויהיו יותר מעשרה אנשים במקום (לקוחות+עובדים), ייתכן ותאלצו להמתין לפני כניסה לתצוגה.
  • המכירה היא אינטרנטית בלבד, ללא קהל.
  • מעבר לכך, המכירה מתקיימת כרגיל ואתם מוזמנים לפנות אלינו בכל בקשה או שאלה.


The auction has ended

545 lots
Sort by:
1 2 3 4 5 6 ... 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I would like to get notifications from Ishtar about new auctions
I approve