Auction 4 Part 2 Pa, let's go home! Collectible painting. Leningrad school.

Oct 17, 2020
Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.23, Russia

A. Mylnikov, E. Moiseenko, V. Abramyan, P. Alberti, E. Antipova, D. Belyaev, O. Betekhtin, L. Vaishlya, I. Varichev, N. Galakhov, V. Golubev, S. Dorovenko, B. Zaozersky, V. Zagonek, V. Krantz, O. Lomakin, Yu. Pavlov, I. Penteshin, Yu. Podlyaski, V. Reikhet, A. Romanichev, I. Savenko, N. Timkov, B. Khomenko, P. Fomin, B. Ugarov, A. Yakovlev.

The auction has ended

101 lots
Sort by:
1 2 3
1 2 3
I would like to get notifications from Raskolnikov Gallery about new auctions
I approve