E‫eretz Moledet - Auction House

I would like to get notifications from E‫eretz Moledet - Auction House about new auctions
I approve

"ארץ מולדת" בית מכירות לאספנים מציע למכירה פריטים יפיפיים, עדות לימים רחוקים.


תחילת המאה העשרים בארץ ישראל: תחת שלטון התורכים, ימי המנדט הבריטי, קום המדינה ושנותיה הראשונות. השתקפותם שנותרה בפריטי נייר, מכתבים, מסמכים רשמיים ,גלויות וכרטיסי ברכה " לשנה טובה" ,כרטיסי ביקור, מדליות, מטבעות סיכות וסמלים.


בנוסף פריטים מן העולם: יודאיקה, ציונות וזיקה לארץ ישראל.


בין אם הינכם אספנים מנוסים או מתחילים, אשמח לשתף אתכם במסע לזמנים שחלפו באמצעות תיאורים מדויקים ולהיענות לבקשות מיוחדות למציאת פריטים נחשקים.בהצלחה!!!


Contact auction house
Phone
Email


Want to get an alert when a new catalog is available for E‫eretz Moledet - Auction House?  Configure alerts

Ended auctions

E‫eretz Moledet - Auction House - Auction 1

Aug 8, 2021
Eretz Moledet