Doctor Baruch Falach's shop

Adney Paz 42 Hadera, floor 14, appartment 55
Terms of sale Contact Us
Lot number: 5651-37816

מדרש דחד יומא : לימוד לזכר חיים מרדכי (מוטי) בן דב ז"ל. תשמ"ג. הקדשה בכתב יד לשר לשעבר יוסף שפירא.

Price:  
$25   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission
tags: Books

מדרש דחד יומא : לימוד לזכר חיים מרדכי (מוטי) בן דב ז"ל. תשמ"ג. הקדשה בכתב יד לשר לשעבר יוסף שפירא.
מדרש דחד יומא : לימוד לזכר חיים מרדכי (מוטי) בן דב ז"ל - ערך : מאיר חובב. בית יתיר : בית יתיר, תשמ"ג, 1983. 80 ע"מ. כריכה רכה. פורטרט. בין הכותבים : הר' חיים דרוקמן ; הר' יעקב אריאל ואחרים. מצורף טופס של המושב השיתופי בית יתיר, עם הקדשה בכתב יד לשר לשעבר יוסף שפירא. 21.5 ס"מ, מעט כתמי זמן. מצב טוב. 

יוסף (יוסק'ה) שפירא - 2013-1926. היה איש חינוך ועלייה, מראשי תנועת בני עקיבא והמפד"ל, כיהן כשר בלי תיק בממשלות ישראל.