Doctor Baruch Falach's shop

Adney Paz 42 Hadera, floor 14, appartment 55
Terms of sale Contact Us
Lot number: 5651-37794

הרוח איתן : המצור על גבעת-חיים - 16.11.1945, כ"א כסלו תש"ו. מאת עמי בארי. 2020. צילומים, איורים.

Price:  
$40   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission

הרוח איתן : המצור על גבעת-חיים - 16.11.1945, כ"א כסלו תש"ו. מאת עמי בארי. 2020. צילומים, איורים.
הרוח איתן : המצור על גבעת-חיים - 16.11.1945, כ"א כסלו תש"ו - מאת עמי בארי. עמק חפר : מועצה אזורית עמק חפר, 2020. 218 עמ'. כריכה רכה. שער מעטפת. צילומים, איורים. "המצעד ההוא שצעד לפני 75 שנים בדרך לגבעת חיים בכדי למנוע מחיילים בריטים לעצור מעפילים פליטי מלחמת העולם השנייה הוא אחד משיאי המאבק היהודי במנדט הבריטי בארץ ישראל. סיפור המצור, סיפור הצעידה ההיא של מאות אזרחים הוא סיפורו של המאבק האזרחי הישראלי למען עצמאות והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל". 23 ס"מ, חותמות, עותק ספרייה. מצב מעולה.