Auction 27 Part 3 People's prison. Books and bronze.
By Raskolnikov Gallery
Dec 5, 2022
Санкт-Петербург, Новгородская, 23., Russia

Mikhail Anikushin, Alexander Baturin, Albert Belyavsky, Dmitry Belyaev, Valentin Brodsky, Ivan Varichev, Vladimir Vetrogonsky, Georgy Vetutnev, Anatoly Getmansky, Mitrofan Grekov, Alexander Davydov, Nikolai Dadykin, Boris Ermolaev, Vladimir Zagonek, Anatoly Zverev, Vladimir Kranz, Fyodor Krushelnitsky , Lada-Maria Kushakova, Oleg Lomakin, Valery Lukka, Sergey Lyakhovich, Elena Janson-Manizer, Ivan Matvienko, Vera Matyukh, Vyacheslav Mikhailov, Evgeny Mikhnov-Voitenko, Yuri Neprintsev, Leon Nisenbaum, Yuri Pavlov, Yuri Podlyasky, Nikolai Prokopenko, Victor Proshkin, Viktor Reikhet, Valentina Savelyeva, Khamid Savkuev, Lev Solodkov, Yuri Syrnev, Nikolai Timkov, Albert Charkin, Viktor Chebotarev, Sergei Chubirko, Petr Shapiro, Andrey Yakovlev.
More details
The auction has ended

LOT 194:

(1912) Альбом типовых проектов зернохранилищ для учреждений мелкого кредита. Часть первая. Пояснительная записка и ...

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
28,000 p
Buyer's Premium: 17% More details
tags: Books

(1912) Альбом типовых проектов зернохранилищ для учреждений мелкого кредита. Часть первая. Пояснительная записка и чертежи. Составлен отделом зернохранилищ государственного банка. Санкт-Петербург, 1912. 35,5×26 см.

https://raskolnikovgallery.com

Состояние: штампы, замяты уголки, потертости. Переплет, энциклопедический формат.


catalog
  Previous item
Next item