Auction 27 Part 3 People's prison. Books and bronze.
By Raskolnikov Gallery
Dec 5, 2022
Санкт-Петербург, Новгородская, 23., Russia

Mikhail Anikushin, Alexander Baturin, Albert Belyavsky, Dmitry Belyaev, Valentin Brodsky, Ivan Varichev, Vladimir Vetrogonsky, Georgy Vetutnev, Anatoly Getmansky, Mitrofan Grekov, Alexander Davydov, Nikolai Dadykin, Boris Ermolaev, Vladimir Zagonek, Anatoly Zverev, Vladimir Kranz, Fyodor Krushelnitsky , Lada-Maria Kushakova, Oleg Lomakin, Valery Lukka, Sergey Lyakhovich, Elena Janson-Manizer, Ivan Matvienko, Vera Matyukh, Vyacheslav Mikhailov, Evgeny Mikhnov-Voitenko, Yuri Neprintsev, Leon Nisenbaum, Yuri Pavlov, Yuri Podlyasky, Nikolai Prokopenko, Victor Proshkin, Viktor Reikhet, Valentina Savelyeva, Khamid Savkuev, Lev Solodkov, Yuri Syrnev, Nikolai Timkov, Albert Charkin, Viktor Chebotarev, Sergei Chubirko, Petr Shapiro, Andrey Yakovlev.
More details
The auction has ended

LOT 225:

Alexander Baturin. Dancing Trees, 1997, 55x70, oil on canvas, signed by the author.

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
650,000 p
Buyer's Premium: 17% More details

Alexander Baturin. Dancing Trees, 1997, 55x70, oil on canvas, signed by the author.

https://raskolnikovgallery.com

Baturin Alexander (1913-2003).

His mentor V.V. Sterligov, a student of Malevich and the creator of his own artistic line - the Sterligov School, had a great influence on the artist's work. Based on the acquired tradition, Baturin managed to create his own image of the world, majestic nature, all-round enduring beauty and harmony, conveyed through soft generalized forms and subtle balanced color.


catalog
  Previous item
Next item