Auction 27 Part 3 People's prison. Books and bronze.
By Raskolnikov Gallery
Dec 5, 2022
Санкт-Петербург, Новгородская, 23., Russia

Mikhail Anikushin, Alexander Baturin, Albert Belyavsky, Dmitry Belyaev, Valentin Brodsky, Ivan Varichev, Vladimir Vetrogonsky, Georgy Vetutnev, Anatoly Getmansky, Mitrofan Grekov, Alexander Davydov, Nikolai Dadykin, Boris Ermolaev, Vladimir Zagonek, Anatoly Zverev, Vladimir Kranz, Fyodor Krushelnitsky , Lada-Maria Kushakova, Oleg Lomakin, Valery Lukka, Sergey Lyakhovich, Elena Janson-Manizer, Ivan Matvienko, Vera Matyukh, Vyacheslav Mikhailov, Evgeny Mikhnov-Voitenko, Yuri Neprintsev, Leon Nisenbaum, Yuri Pavlov, Yuri Podlyasky, Nikolai Prokopenko, Victor Proshkin, Viktor Reikhet, Valentina Savelyeva, Khamid Savkuev, Lev Solodkov, Yuri Syrnev, Nikolai Timkov, Albert Charkin, Viktor Chebotarev, Sergei Chubirko, Petr Shapiro, Andrey Yakovlev.
More details
The auction has ended

LOT 221:

(1967) Viktor Proshkin. "Portrait of a flight attendant" (Klion A.I.), 1967, 118x72 cm, oil on canvas, signed by ...

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
750,000 p
Buyer's Premium: 17% More details

(1967) Viktor Proshkin. "Portrait of a flight attendant" (Klion A.I.), 1967, 118x72 cm, oil on canvas, signed by the author, excellent condition.

https://raskolnikovgallery.com

           Viktor Nikolaevich Prooshkin (1906-1983).

He graduated from VKhUTEMAS (1930), studied with K. Petrov-Vodkin, G. Bobrovsky, A. Savinov, A. Karev.
           Since 1948 he taught at the Leningrad Higher School of Industrial Art named after V.I. Mukhina, since 1957 he was the head of the department of general painting, professor (since 1967).
            The works of V. N. Proshkin are in the State Russian Museum, in museums and private collections in Russia, Great Britain, Italy, the USA, France and other countries.


catalog
  Previous item
Next item