מכירה פומבית 4 חלק א' אמנציפציה, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, הרצל וקונגרסים, ציונות, יהודים בצבאות העולם, בריגדה, מחתרות, קרן קיימת לישראל, אוטוגרפים, אמנות יהודית וכללית
24.11.15 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרב מימון 2, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 29:

שני ספרים שנדפסו כסגולה להצלה בשנות השואה, ערב פלישת גרמניה להונגריה – נדיר

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $80
מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

א. רזיאל המלאך. גרוסוורדיין, תש"ד. נדפס כסגולה להצלה.
ספר רזיאל המלאך, המיוחס לאדם הראשון.
בשער הספר נדפס: "סגולה... וכל פגע רע לא יגור במגורתו, למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו... ובעת צרתו יהיה לו תשועה מהרה"; "אף מי שאין זוכה ללמוד בו, רק שהוא [-הספר] בביתו... בוודאי יינצל מן שריפה ומן שוד ושבר". דברים אלו נכתבו על מפתנה של השואה הנוראה!
זהו אחד הספרים האחרונים, ואולי האחרון ממש, שנדפסו בגרוסוורדיין לפני כיבוש הונגריה בידי הגרמנים ותחילת השמדת היהודים שם. הספר שלפנינו שרד את השואה.
בשער הספר רישום בכתב יד: "זכיתי וקניתי מהוני ומיגיע כפי זה הספר היקר... יוסף חיים ן' לא"א... שלום סייאני זיע"א... שנת תשב"י יבשר". רבי יוסף חיים סייאני היה מרבני תימן. חתימות בעלות רבות שלו גם בתוך הספר.
[3], ג-ס דף.
מצב: טוב. חסר דף המעטפת. קרעים קלים בדף השער. איורים קבליים רבים.
ב. שערי ישועה, כתבי סגולה מהבעש"ט. סעקעלהיד, תש"ג בערך. מהדורה שנייה שנדפסה ערב השואה שם. עם הסכמות והקדמה שנדפסו לראשונה במהדורה זו.
המהדורה הראשונה של ספר זה נדפסה בתרע"ט. שתי הסכמות שנכתבו למהדורה הראשונה, נדפסו רק במהדורה שלפנינו.
בפתח החוברת הקדמה מעניינת למהדורה זו, שבה כותב המו"ל כי רק שלושת המכתבים הנדפסים בחוברת זו, בוודאי הועתקו מכתי"ק של הבעש"ט, לעומת רוב ככל תורותיו שנמסרו בע"פ או בכתב, שאין ודאות באשר לדיוק בהן. ומוסיף: "אולי הג' אגרות הם השלושה סגולות אשר רמז עליהם הבעש"ט זי"ע באגרת שאמר משיח צדקנו שע"י יבוא המשיח בבי"א".

כו, [5] עמ'.
מצב: טוב מאוד. הכריכה בלויה מעט. דפים לא חתוכים.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא