מכירה פומבית 4 חלק א' אמנציפציה, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, הרצל וקונגרסים, ציונות, יהודים בצבאות העולם, בריגדה, מחתרות, קרן קיימת לישראל, אוטוגרפים, אמנות יהודית וכללית
24.11.15 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרב מימון 2, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 30:

ספרים שהיו שייכים לרבנים שנספו בשואה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

א. ראש אפרים. ורשה, תרמ"ד. עם חותמות הגה"ק רבי אשר אנשיל וייס מנדיפולי הי"ד.
ספר ראש אפרים להגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מברוד. ד' חלקים בכרך אחד. על סדר השולחן ערוך, שו"ת, וקונטרס הראיות. עם חותמות של הגה"ק רבי אשר אנשיל וייס הי"ד, אבדק"ק נאדיפולי שבהונגריה.
נולד בשנת תרמ"ב ברוקוביץ' לאביו רבי משה שלמה וייס (ראה תשובה אליו בשו"ת אבני צדק סי' קמ"ח). בהיותו נער צעיר, אחרי בר מצווה, כבר נסע לישיבתו של בעל 'ערוגות הבושם' בחוסט. לאחר מכן נסע לישיבת פרעשבורג ללמוד אצל בעל 'שבט סופר'. לאחר מכן למד במורגורטן אצל גיסו, רבי שמואל זלמן ויינברגר בן המהריא"ץ, אשר כינה אותו, על שום כוח זיכרונו העצום, "ארון הספרים שלי".
הסתופף בצל צדיקי דורו ונסע אל הגה"ק ממונקאטש בעל 'דרכי תשובה' ואל הגה"ק מסיגוט בעל 'עצי חיים'. בשנת תרפ"ח ביקר בארץ ישראל לבקר את זקן המקובלים הרה"ק רש"א אלפנדרי זי"ע.
כיהן כרב וראש ישיבה בנאדיפולי והעמיד הרבה תלמידים. נהרג על קידוש השם באושוויץ בשנת תש"ד. (חתנו, הגה"צ רבי שלמה זלמן פרידמן זצ"ל, אבדק"ק טנקא, שרד את השואה והיה לאחד הרבנים החשובים בארצות הברית).
126; 155; 135; 94 עמ'.
מצב: מצוין.
ב. עיר גיבורים. לובלין, תרנ"ז. עם רישום וחתימה בכת"י הגרמ"י סג"ל מלודז הי"ד.
ספר דרשות על התורה מאת הגה"ק רבי אפרים איש לונטשיץ, בעל 'כלי יקר'. על הספר חותמת ורישום בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הגדול רבי משה מנחם יוסף סג"ל, ראב"ד לודז', בן בתו וממלא מקומו של הגאון הגדול רשכבה"ג רבי אליהו חיים מייזל מלודז'. נולד בשנת תרל"ו וגדל על ברכי סבו הגדול, ובשנת תרס"ה נתמנה לדיין ומורה הוראה בלודז'. כשכבשו הגרמנים את העיר, התעללו בו, ובין היתר דרשו ממנו לבוא אל בית הכנסת בטלית ותפילין ושם לקרוע את ספרי התורה. לכן ברח לוורשה, ומשם לאוסטרוביץ, שם נספה בתש"ב.
לרבי משה מנחם יוסף הייתה ספרייה בביתו, שרבים דרשו לפתחה. ספר זה הוא שריד לספרייה חשובה זו.
96 עמ'.
מצב: טוב מאוד.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא