Auction 1
Aug 20, 2020
Israel
 1 Arieh Ben Eliezer Street, Petah Tikva

עמלת בית המכירות 23% פלוס מע"מ (על העמלה בלבד) ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.

שימו לב !  לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!

The auction has ended

LOT 2:

כרזת התרמה ביידיש לקמפיין התרמת מליון גילדן עבור קרן הישוב, חורי תיוק מעט קרעים בצדדים ללא פגיעה בטקסט, מעט קמטים ...

Start price:
$ 10
Auction house commission: 23%

כרזת התרמה ביידיש לקמפיין התרמת מליון גילדן עבור קרן הישוב, חורי תיוק מעט קרעים בצדדים ללא פגיעה בטקסט, מעט קמטים מצב כללי :בינוני/ טוב.