Auction 4 Part 2 Pa, let's go home! Collectible painting. Leningrad school.
By Raskolnikov Gallery
Oct 17, 2020
Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.23, Russia

A. Mylnikov, E. Moiseenko, V. Abramyan, P. Alberti, E. Antipova, D. Belyaev, O. Betekhtin, L. Vaishlya, I. Varichev, N. Galakhov, V. Golubev, S. Dorovenko, B. Zaozersky, V. Zagonek, V. Krantz, O. Lomakin, Yu. Pavlov, I. Penteshin, Yu. Podlyaski, V. Reikhet, A. Romanichev, I. Savenko, N. Timkov, B. Khomenko, P. Fomin, B. Ugarov, A. Yakovlev.
The auction has ended

LOT 104:

catalog
  Previous item
Next item 
Price: 1,000p
Start price:
1,000 p
Buyer's Premium: 15% More details

catalog
  Previous item
Next item