מכירה פומבית 7 פריטים נדירים ומיוחדים
19.4.16 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרב מימון 2, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 14:

אורים ותומים - העותק של רבי אברהם מטשכנוב עם חותמת שלו - חתימת נכדו רבי אהרן צבי לנדא האדמו"ר מביאלה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 3,000
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

אורים ותומים. ביאורים על שולחן ערוך חלק חושן משפט. מאת רבי יהונתן אייבשיץ. חלק ראשון. אוסטרהא, תקצ"ה 1834.
בשער הספר חותמת: "אברהם ב"מ רפאל ז"ל" - הוא האדמו"ר רבי אברהם לנדא מטשכנוב זיע"א.
הגאון הקדוש רבי אברהם מטשכנוב (תקמ"ד-תרל"ה), מגאוני פולין בנגלה ובנסתר, איש קדוש ומפורסם. זכה להערצה עצומה מצד רבני ואדמו"רי דורו. רבי שמחה בונם מפשיסחא, שפגש בו בבואו לסטריקוב, אמר: "אורח חשוב ממני בא לעיר". רבי מנדלי מקוצק התבטא עליו: "יש לו דמות של מלאך אלוקים". רבי חיים הלברשטאם מצאנז אמר עליו, כי מי שגר בפולין ואינו מכיר את הרבי מטשכנוב עתיד ליתן על כך את הדין.
מחידושי תורתו ואמרות קודשו נדפסו הספרים: "זכותא דאברהם", "אהבת חסד", "בית אברהם", "צלותא דאברהם" ועוד.
ארבעת בניו שימשו באדמו"רות וברבנות: רבי זאב וולף לנדא - האדמו"ר מסטריקוב; רבי דוב בעריש מביאלה, שהוכתר כאדמו"ר לחסידי וורקא בחיי אביו - הוא אבי שושלת אדמו"רי סטריקוב עד זמננו; רבי רפאל - אדמו"ר בעיר ורשה, ורבי יעקב - האדמו"ר מיעזוב, שמילא את מקום אביו ברבנות טשכנוב לעת זקנתו של אביו.
בין חסידיו היו האדמו"ר מסוכטשוב רבי אברהם בורנשטיין בעל ה"אבני נזר", ורבי יחיאל מאיר מגוסטנין.
בפתח הספר רישום בכתב יד: "זה האורים ותומים שייך לה"ה הרבני הנגיד החסיד מפורסם בנש"ק שלשלת היוחסין קש"ת מו"ה ר' אהרן נ"י לאנדע מק"ק בייאלא". הוא רבי אהרן צבי לנדא מביאלה, בנו של רבי דב בעריש מביאלה (האדמו"ר מוורקא) ונכדו של רבי אברהם מטשכנוב.
לאחר פטירת האדמו"ר מאלכסנדר רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר, חלק מחסידי אלכסנדר קיבלו את הנהגתו של רבי אהרן צבי לנדא, שישב בסטריקוב (בכך נוסדה חסידות סטריקוב). סיפורי מופתים רבים סופרו עליו. נפטר בשנת תר"ע, ובהלווייתו השתתפו כ-50,000 איש. את מקומו מילא אחיו, רבי אלימלך מנחם מנדל לנדא מסטריקוב.
בספר חותמות של רבי יחיאל לנדא, נכדו של רבי אהרן צבי.
לאורך הספר כעשר הגהות בעיפרון (תיקוני טעויות). בדף קצד הגהה קצרה (מילה אחת) בדיו.

בדף מה נכתב בכתב יד נאה: "נשמט מהדפוס סי' כו ותמצאנה בסוף הספר". סימן כו, "שלא לדון בדיני עכו"ם", הושמט בהוראת הצנזורה. בסוף הספר הודבקו שני דפים (4 עמ' כתובים) שבהם כתוב בכתב יד נאה ומסודר הסימן שהושמט. ניכרים השרטוטים שסימן הכותב. צורת הכתב של הטור היא כפי צורת הכתב המודפס (כתב מרובע וכתב רש"י). השלמת ה"אורים ותומים" בכתב עגול. בעמוד האחרון נוספה השלמה של סימן צה.

שער הספר בדיו אדום. בפתח הספר נדפסו הסכמות גדולי ישראל: רבי אברהם יהושע העשיל ה"אוהב ישראל" מאפטא (הסכמה מתקפ"ה) ורבי חיים יעקב מדובנא (הסכמה מתקפ"ד). עליהם נוספה הסכמה לכרך שלפנינו, מרבי אפרים מסדילקוב, המתייחסת למדפיס ר' חנוך העניך בר"י, ולרישיון ההדפסה שהיה בידו כבר בשנת תקפ"ה כשחפץ להדפיס הספר אך נמנע מסיבות שונות. כעת רבי אפרים מציין שהאיסור שגזרו שני גאוני עולם אלו על האחרים שלא להדפיס את הספר, עודנו עומד, ורק למדפיס ר' חנוך העניך מותר להדפיסו בעשר השנים הקרובות.
[1], רו, [5] דף.
38 ס"מ.
מצב: טוב-טוב מאוד. כריכת עור חדשה מהודרת. מעט מאוד סימני עש נקיים בדפי הספר. חלק מהדפים כחלחלים. בלאי מועט בדף השער, בקצות הדפים הראשונים ובדף האחרון המודפס.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא