מכירה פומבית 7 פריטים נדירים ומיוחדים
19.4.16 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרב מימון 2, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 17:

מסכת בבא מציעא - ברלין, תפ"ה - מ"בית הרב מקוצק" - חתימות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 5,000
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

מסכת בבא מציעא שהייתה בביתו של האדמו"ר מקוצק, עם חתימות חשובות.
בפתח הספר ובסופו רישומים בכתב ידו של גבאי "הרב מקאצק", המעידים על כך שקנה את הספר, וכעת נמצא הספר בבית הרבי מקוצק:
"הגמרא שייך לר' ישראל יוסיל רוזינבוים בקאמדיווקע[?] וכעת בקאצק גבאי לבית הרב שי' מפה"; "זה הגמרא קניתי מר' משה מ"ס [מוכר ספרים] מפארצווה לבית הרב שי' מקאצק". "זה הגמרא בבא מציעא שייך להרב שי' לאורי"ט מקאצק". וכן רישומים נוספים.
"הרב הצדיק מקאצק" הוא האדמו"ר הקדוש רבי מנחם מנדל מקוצק זיע"א. לחלופין ייתכן שהכוונה לבנו ממשיכו, האדמו"ר רבי דוד מקוצק זיע"א.
בספר מופיע גם רישום בכתב יד קודשו של האדמו"ר רבי חיים ישראל מורגנשטרן זיע"א מקוצק-פילוב, נכדו של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: "זה הגמרא בבא מציעא שייך לכאן ואשר קניתי מר' משה מ"ס [מוכר ספרים] בפארציווע בעד ... ולראי' באתי עה"ח היום ד' ואתחנן פה פארציווע ישראל מארגענשטערין מקאצק". בנוסף, בספר רישומים המייחסים את הגמרא לאדמו"ר רבי חיים ישראל מורגנשטרן מקוצק-פילוב.
כן מופיעות בספר חתימות עתיקות מעניינות שלא פוענחו (בין השמות: משה דב, אברהם, צבי הערץ, דוד אליהו, ועוד רישומים רבים), וחותמות ספריות.
השרף הקדוש רבי מנחם מנדל מקוצק (תקמ"ז-תרי"ט), מהמיוחדים באדמו"רי החסידות. התפרסם בקדושתו הרבה, בחריפותו, בחדות אמרותיו ובהנהגתו התקיפה ויוצאת הדופן. למד בבית מדרשו של החוזה מלובלין ואצל היהודי הקדוש מפשיסחא, וכן אצל רבי שמחה בונם מפשיסחא. החל משנת תקפ"ז, לאחר פטירת רבי שמחה בונם, כיהן כאדמו"ר, תחילה בעיירה טומשוב ולאחר מכן בקוצק. בלווייתו הספיד אותו תלמידו הקרוב הרה"ק רבי יצחק מאיר אלתר בעל "חידושי הרי"ם" בשבע מילות הפסוק: "הצדיק אבד ואין איש שם על לב".
האדמו"ר רבי דוד מורגנשטרן מקוצק (תקס"ט-תרל"ג) בנו וממשיכו של אביו הקדוש, ותלמידו של רבי שמחה בונם מפשיסחא. לאחר פטירת רבי שמחה בונם מפשיסחא והכתרת אביו רבי מנחם מנדל לאדמו"ר, חזר רבי דוד לבית אביו בטומשוב, והיה לאחד מחסידיו הבולטים. לאחר פטירת אביו כיהן תחתיו באדמו"רות בקוצק, וחלק נכבד מחסידיו של אביו עברו לבית מדרשו. בדומה לאביו, גם דברי התורה שלו היו קצרים וחריפים. על אף שהיה בעל כישרון כתיבה, לא כתב את תורתו, והיא נכתבה בספרים שונים. מנוחתו כבוד בעיר קוצק בצמוד לאביו הקדוש.
האדמו"ר רבי חיים ישראל מורגנשטרן מקוצק (ת"ר-תרס"ה), גאון בנגלה ובנסתר. גדל והתחנך אצל אביו, האדמו"ר רבי דוד מקוצק, ואצל סבו, רבי מנחם מנדל מקוצק. לאחר פטירת אביו (בשנת תרל"ג) החל לכהן כאדמו"ר בקוצק. בשנת תרמ"ח עבר לפילוב (ליד לובלין), אך המשיך לחתום את שמו "ישראל מקאצק". לחצרו בפילוב נהרו אלפי חסידים. בשנת תרנ"א פרסם רבי חיים ישראל את הקונטרס "שלום ירושלים", ובו פירט את השקפותיו בעניין יישוב ארץ ישראל ותהליך הגאולה. קונטרס זה התקבל בהתלהבות אצל גדולי האדמו"רים וגאוני ישראל.

הגמרא שלפנינו היא מסכת בבא מציעא שנדפסה בברלין. חסר דף השער, ככל הנראה נדפסה בשנת תפ"ה, כחלק ממהדורה שנדפסה בשנת תפ"ד-תפ"ה.
כל המסכתות שנדפסו במהדורה זו נדירות באופן מיוחד, ואינן נמצאות בספריות בארץ. במפעל הביבליוגרפיה רשמו מסכת בבא מציעא ממהדורה זו על פי עותק מספריית אוקספורד.
בסוף הספר: "...על ידי הפועל העוסק... מק"ק פראג הבירה ולע"ע עוסק פה ק"ק ברלין הבירה. ועל ידי הפועל... ולעת עתה עוסק פה ברלין".
הספר מתחיל בדף ב: (מלבד השער חסרים כנראה שני דפים).
בסוף המסכת נדפסו "חידושי הלכות מהרש"א מהדורי בתרא עם חידושי אגדות של חתנו הגאון מהר"ם", ולאחר מכן עמוד תפילות "אחר השלמת המסכתא", ועמוד "חילופי גרסאות והגהות מה שהביאו מהרש"א ומהר"ם במסכת בבא מציעא ובגמרא וברש"י ותוספות".
קיט דף [שהם 236 דף], קכ-קל, [1] דף.
19x13 ס"מ.
מצב: טוב. בלאי בדפים וכן בכריכה המקורית העתיקה. הכריכה מעט רופפת. כתמי זמן. דף הפורזץ שבסוף הספר, ועליו רישומים בכתב יד, מנותק.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא