מכירה פומבית 7 פריטים נדירים ומיוחדים
19.4.16 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרב מימון 2, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 24:

מכילתא עם פירוש זה ינחמנו - אמשטרדם, תע"ב - מאות הערות בכתב ידם של גדולי ישראל ובהם הגאון הנצי"ב מוולוז'ין

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $1,500
מחיר פתיחה:
$ 1,000
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

זה ינחמנו - מדרש המכילתא עם פירוש מאת רבי משה פרנקפורט. אמשטרדם, תע"ב (1712). דפוס פרופס. מהדורה ראשונה.
לפנינו עותק מדרש המכילתא שממנו למדו הנצי"ב מוולוז'ין, בנו רבי חיים ברלין ועוד גדולי ישראל, עם הערות בכתב ידם.
מכילתא דרבי ישמעאל, המכונה גם מכילתא סתם, הוא מדרש ההלכה על חומש שמות, מפרשת בא עד פרשת ויקהל. במהדורה שלפנינו נדפס לראשונה פירוש "זה ינחמנו" שחיבר רבי משה מפרנקפורט. זהו הפירוש הראשון שנכתב על המכילתא.
בשער הספר מופיעה חותמת עתיקה מטושטשת ובה הכיתוב: "מ. נחום במוהר"ר חיים זלה"ה". לאורך הספר מאות הערות, הן בין השורות והן בשולי הדפים, בכתב קטן וצפוף. ההערות הן הפניות ומראי מקומות, הגהות לשוניות חשובות והערות עיוניות. לא הצלחנו לברר את זהות הכותב. מכל מקום, ניכר מתוכן ההערות שהיה גאון ובקי עצום. מתוך לשון החותמת ברור שגם אביו היה מגדולי ישראל. מקצת ההערות נכתבו בכתב זעיר ביותר, וייתכן שנכתבו על ידי רב נוסף.
לימים הגיע הספר לידיו של מרן הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין זצ"ל (הנצי"ב, תקע"ז-תרנ"ג), מגאוני דורו, ראש ישיבת וולוז'ין "אם הישיבות". חותמתו בשער הספר. הגאון הנצי"ב למד בספר והעיר בו הערה למדנית בכתב ידו בעניין מילה בשבת.
בשנת תש"ל יצאה לאור בירושלים מהדורה של המכילתא עם פירוש "ברכת הנצי"ב" שחיבר הנצי"ב בימי בחרותו. לחיבור המקורי הוסיפו העורכים פירושים נוספים מיתר כתביו של הנצי"ב. עורכי הספר כתבו לתומם כי "המכילתא מהוצאת ונציה היה לפני מרן זצ"ל, ומשום כך הדפסנוהו כמו שהוא אפילו במקום שניכר מפורש איזה טעות בדפוס, כי לא באנו לתקן את הנדפס בהוצאת ונציה...".
לפנינו תגלית חשובה! מתברר כי הנצי"ב השתמש בספר שלפנינו - מהדורת אמשטרדם - שכאמור, הוגהה בכתב יד על ידי חכם קדמון, ולא במהדורת ונציה.
על הבדלי הנוסחאות בין כתבי היד והמהדורות השונות של "זה ינחמנו" ראו בכתב העת "המעין", תשרי תשס"א, חוברת מא, במאמרו של ר' אפרים אורן. חומר מצורף.
לנצי"ב הייתה חיבה מיוחדת ללמוד את התורה ממקורותיה הראשוניים. למשל, לא הסתפק בדברי הראשונים אלא חפץ למצוא את יסודות שיטותיהם כבר בגאונים. מתוך דרך לימוד זו גם כתב את פירושו העצום לשאילתות. מתוך כך גם בא לעסוק במקורותיה הראשוניים של התורה שבעל פה, ועסק רבות במדרשי ההלכה ובראשם המכילתא והספרי. מתוך כך כתב את פירושו המופלא למכילתא. מכאן החשיבות המיוחדת של גילוי העותק של המכילתא שממנו למד הנצי"ב.
לימים, כשנפטר הנצי"ב, ירש בנו, הגאון רבי חיים ברלין זצ"ל, את הספר. רבי חיים היה רב במוסקבה ואחר כך רבה של ירושלים. אף הוא למד בספר זה והוסיף בכתב ידו שתי הערות למדניות.
כל ההגהות וההערות שבספר לא נדפסו מעולם.
[3] סד דף.
מצב: טוב. קרעים קטנים בשולי כמה מן הדפים. הדפים הראשונים רופפים. אין פגיעה בטקסט של ההערות. דף אחרון קרוע וחלקו חסר. כריכה חדשה.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא