מכירה פומבית 5 כתבי יד מגדולי ישראל וספרים עתיקים.
8.3.21
Eade road 105 , Building A, 2nd floor unit 4, London N4 1TJ, England

אין עמלות בכרטיסי אשראי
המכירה הסתיימה

פריט 2:

ספר עפר יעקב, ברעסלויא, תקצ"ט, המחבר מביא שאלה ארוכה בהלכה מהרה"ק רבי  אברהם דוב מאווריטש זצוק"ל בעל "בת ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

מחיר פתיחה:
$ 500
הערכה:
$800 - $1,500
עמלת בית המכירות: 23%
תגיות:

ספר עפר יעקב, ברעסלויא, תקצ"ט, המחבר מביא שאלה ארוכה בהלכה מהרה"ק רבי  אברהם דוב מאווריטש זצוק"ל בעל "בת עין".


ספר "עפר יעקב", ב' חלקים, חלק ראשון, וויכוח בין הנפש להנשמה, חלק שני, חידושים ופלפולים, מאת הגאון ר' יעקב אייכהארן, הסכמת הגאון רבי ישראל משקלוב, הגאון רבי זרחיה ניסים אזולאי, הגאון רבי אברהם אנהורא, הגאון רבי זלמן טיקטין והגאון רבי דוב בער מייזלס.

בדף ל' מספר המחבר שחשב להדפיס את הספר בצפת אצל רבי ישראל בק "והיה רצוני להדפיס שם חיבור זה והרב הגאון מו"ה אברהם בער היה נאמן אהוב להמדפיס ומסרתי חבורי לו שיהי' לי למסעד.... וז"ל תשובת הרב הגאון מו"ה אברהם בער אב"ד דק"ק נאוורוטש.... ע"כ דברי הרב הגאון מו"ה אברהם בער אב"ד דק"ק אווריטש לסתור כל דברי.... וזה דברי אשר השבותי לו לכבוד הרב הגאון וכו'"

ברעסלויא, תקצ"ט, מהדורה יחידה. 

הרה"ק ר' אברהם דוב מאווריטש נולד בשנת תק"כ לאביו רבי דוד מגיד מישרים בחמלניק. נשא את בת הרה"ק ר' נתן נטע מאווריטש תלמיד הבעש"ט. היה תלמידם של הרה"ק ר' מנחם נחום מטשערנאביל בעל ה"מאור עינים" ושל בנו הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל, כן הסתופף בצל הרה"ק ר' לוי יצחק מברדיטשוב. תקופה קצרה מילא את מקום אביו בחמלניק. מסוף שנת תקמ"ה מילא את מקום חותנו ברבנות אווריטש. בשנת תקפ"ה התמנה לאב"ד ז'יטומיר. אהבתו לארץ ישראל היתה עזה, וכפי שמשתקפת בספרו. בשנת תקצ"ג הגשים את שאיפתו ועלה לארץ, שם השתכן בצפת. הוא נתקבל בכבוד גדול והתמנה לרב העדה החסידית בעיר. בשעת רעידת האדמה המפורסמת בצפת בשנת תקצ"ז התפרסם שמו, כאשר אלו אשר עמדו סמוך לו לא ניזוקו כלל. בשנת תר"א התחוללה מגפה אשר הפילה רבים בעיר, הוא מסר את עצמו לקרבן ציבור, ובזה נעצרה המגפה. נפטר בי"ב כסלו תר"א. חיבר ספר "בת עין". 
בשנים האחרונות מתקיימת נהירה גדולה על קברו, ורבים נושעים בישועות מופלאות מעל לדרך הטבע.

[2], מג, לד דף, 22x17.5 ס"מ, מצב טוב, כריכה חדשה. 

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא