מכירה פומבית 9 פריטים נדירים ומיוחדים
2.8.16 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרב מימון 2, ירושלים

צפו בסרטון על פריט 62 - המשקפת של יוסף טרומפלדור. לצפייה לחצו כאן.

המכירה הסתיימה

פריט 17:

הצלה מגזירת איסור לימוד הגמרא - מכתב חשוב וארוך מרבי עזריאל הילדסהיימר אל רבי שלמה זלמן אולמן ה"יריעות שלמה" - תרי"ט

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $2,400
מחיר פתיחה:
$ 300
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

מכתב בחתימתו של הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר, אל "אהובי ידידי הרב הגאון אמתי אבד"ק מאקאווע נ"י יע"א" - רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל בעל "יריעות שלמה". ה' בתשרי, עשרת ימי תשובה, תרי"ט.
באיגרת זו מספר רבי עזריאל כי נתברר לו שקיים חשש כי רשויות השלטון בהונגריה, וכן הכמורה, יצאו נגד התלמוד ולימודו בישיבות. לפיכך חיבר "חוזר", המיועד להפצה בקרב שרי ושופטי המדינה, וכן האוכלוסייה האזרחית, ובו כתב שאין לנתק בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. אין ליהדות קיום ללא תורה שבעל פה, והמבקש להפריד ביניהם, אין לו חלק בד' ובתורתו.
רבי עזריאל פותח את מכתבו בהקדמה: "הימים האלו המה טרודים ונחוצים מאוד הן מפאת קדושתם והן מפאת טרדות עול הציבור... אבל לעומת זה ידעתי גם כן ברור ונכון שהדבר אשר לפנינו יש לה עוד יתרון על כל ב' דברים הנ"ל כי היא הדבר הנוגע לכנסת ישראל בכלל ובפרט, והיא הדבר אשר בה תלויים חיינו ואורך ימינו... לכן אקווה שפעולת מכתבי הנוכחי יהיה נא לרצון לפני מעלת כבודו".
רבי עזריאל מספר: "באתי במקרה על איזה שרים משרי המלכות, ושמעתי מהם... שאותו שליש א' של הקנס... אשר הונף מכלל ישראל במדינתנו, הוא מיועד לבנות בו בתי גימנאזיאום במדינתנו, ... וכן נתאמת אותו הדבר אצלנו על ידי כ"ד שאלות אשר נשלחו... להרב הגאון אבדק"ק פרשבורג יחי'".
עוד מספר רבי עזריאל במכתבו על יוזמתו להדפסה מחודשת של הספר "עדות לישראל", המגן על לימוד התלמוד, מאת רבי שלמה פלסנר, המטיף החרדי הראשון, אשר יצא בראשונה, בעברית ובגרמנית, בברסלא, תקפ"ו (שלושים שנה קודם מכתב זה שלפנינו), ושיצא לאור "על פי התעוררות והתאמצות רבנו הגאון המנוח מו' עקיבא איגר זצ"ל". "ועל ידי ספר הנ"ל נתבטל הגזירה". רבי עזריאל מבקש להגיע לכדי 1,000 מנויים לספר כדי להוזיל את מחירו, וקרא לרבי שלמה זלמן אולמן לסייע בעדו. "יתאמץ נא לדבר הגדול הזאת כפי אשר ביכולתו ולהשיג בסביבותיו פרענומאראנטין כפי אשר יהיה לאל ידו". חתימתו של רבי עזריאל בסיום המכתב.
קורות פרשייה זו מבוארים בהקדמה לספר "חידושי רבי עזריאל". כפי שצוין באיגרת, נוסח זהה נשלח לרבנים נוספים. איגרת דומה נדפסה בספר "איגרות רבי עזריאל הילדסהיימר" (ירושלים, תשט"ו).

רבי עזריאל הילדסהיימר (תק"ף-תרנ"ט), מגאוני ישראל בדורו, מנהיג יהדות גרמניה. בשנת תרכ"ט נתמנה לאב"ד ברלין. מייסד וראש בית המדרש לרבנים בברלין. יחד עם ידידו ורעו הרש"ר הירש נאבק בתנועה הרפורמית. תלמידו של רבי יעקב עטלינגר בעל ה"ערוך לנר". בעזרתו של רבי מאיר להמן הוציא ספרים ומאמרים נגד התנועה הרפורמית. תמך ביישוב ארץ ישראל.
איגרת אוויר, דף גדול כתוב משני צדיו, 30X23 ס"מ.
מצב: טוב מאוד. פגמים קלים. סימני קיפול.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא