מכירה פומבית 10 חלק ג' כתבי יד, מכתבי רבנים, הגדות של פסח, מחזורים וסדרי תפילה, פריטים שנוספו עם סגירת הקטלוג (ציונות, שואה, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים, ועוד)
26.9.16 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרב מימון 2, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 633:

כתב יד - ביאורים וחידושים על הש"ס - הגאון רבי מיכאל אריה ליב כהנא שפירא, ראש ישיבה בניישטט - תק"ס בערך

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $1,000
מחיר פתיחה:
$ 500
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

כתב יד - ביאורים וחידושים על הש"ס, מאת הגאון רבי מיכאל אריה ליב כהנא שפירא זצ"ל, ראש ישיבה בניישטט, בן הגאון רבי יעקב שפירא אב"ד ניישטט. הותיר אחריו מספר חיבורים בכתב יד.

בדפי הפורזץ רישומים עתיקים רבים, מתקופות שונות. ביניהם רישום: "גם אני מעיד שזה הספר שייך לה"ה הרב המאה"ג [המאור הגדול] החריף והבקי והשנון כש"ת מו"ה מיכאל ארי' ליב כהנא שפירא. כ"ד [כה דברי] תלמידו הק' אלי' במ"ץ[?] זצ"ל מפוזנא כתבתי זאת ב' ימים קודם נסיעתי מפה היום יום יום ו' עש"ק... מרחשון תקפ"ג".
"... זית רענן מרבין תורה בישראל כשני דחוני מעגל כקש"ת מ"ה מיכאל אריה ליב כהנא שפירא מק"ק נייאשטאדט יע"א".
"גם אני מעיד שזה הספר שייך לה"ה אדמ"ו הרב המאה"ג החריף והבקי החריף והשנון כקש"ת מו"ה מיכאל ארי' ליב כהנא שפירא תלמידו הק' גבריאל בר"י מדאברי".
שני רישומים נוספים מעין אלו. אחד מהם נכתב ע"י "תלמידו הק' משה בן אאמ"ו... לומד פה ק"ק ניישטאדט יע"א".
רישום נוסף מבן המחבר: "שייך לאהובי אדוני אבי מורי הרב המאה"ג החריף והשנון כש"ת מ"ה מיכאל ליב כהנא שפירא".
רישומים אלו מגלים טפח מחייו העלומים של הגאון המחבר.

כתב היד כולל חידושים על מסכת בבא מציעא (דפים ב-ס), וכן על מסכת חולין (דפים ב-ה). חידושים על מסכת פסחים ועל אבן העזר, העתק בכתב ידו של שאלה שנשאל ותשובות שענה לרב הדיין ר' זלמן (בהלכות קידושין), חידוש תורני על מסכת מגילה, חידושים על מספר סוגיות במסכת ראש השנה, חידוש תורני על מסכת יבמות דף קא. כתב היד כולל מחיקות והוספות.

112 עמ' כתובים. 21x18 ס"מ.
מצב: טוב-טוב מאוד. כריכה מקורית נאה, משופשפת. שרוך לקשירת הכרך. חתימה על גבי הכריכה.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא