מכירה פומבית 10 חלק ג' כתבי יד, מכתבי רבנים, הגדות של פסח, מחזורים וסדרי תפילה, פריטים שנוספו עם סגירת הקטלוג (ציונות, שואה, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים, ועוד)
26.9.16 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרב מימון 2, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 652:

מכתב מוקדם מהגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל - עניינים הנוגעים לחיזוק ישיבתו - פוניבז', תרצ"ב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $650
מחיר פתיחה:
$ 350
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, על נייר מכתבים רשמי מתקופת רבנותו בפוניבז'. תרצ"ב.
מכתב מעניין זה הוא מתקופת מסעותיו של הרב כהנמן ברחבי אירופה למען חיזוק הישיבה. המכתב ממוען לאחד ממארחיו במסע זה, הגאון רבי אהרן מילבסקי זצ"ל, רבה של אליטא באותם ימים.

במכתב, הכתוב בשפה מרוממת ונרגשת, מודה הרב כהנמן לרב מילבסקי, לזוגתו, ולחותנתו הרבנית (אלמנת רבי דוד נחמן קולידצקי), "בעד התקרבות הכי לבבית הגדולה בהיותי אורחם בביתם, וברכת הודאה בשם הישיבה הקדושה דפאניוועז להד"ג שליט"א בעד התעניינותו הכי לבבית והשתדלותו ורוב פעליו לעזרת הישיבה הקדושה". הרב כהנמן מוסיף: "ובשעה קשה זו ומרה הלא כל עזרה להציל בתי ד' דגולה, עד שירחם ד' הטוב ויחלצנו ממיצר".
בצדו השני של המכתב מציע הרב כהנמן לבקש ממורה מוכשר שהתגורר באליטא שיעבור לשמש כמורה לנערי ישראל בעיר פוניבז'.

הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן (תרמ"ז-תשכ"ט) הוזמן לשבת על כס הרבנות בפוניבז' המעטירה שעל כיסאה ישבו גאוני עולם, כשהוא בן 33 שנה בלבד. מכאן ואילך נתפרסם שמו כ"הרב מפוניבז'". בשנת תרפ"ה הקים את ישיבתו הגדולה בפוניבז', ולמרות כל קשיי החזקתה הצליח בסייעתא דשמיא, הודות למרצו ולחריצותו הגדולה, לייצב את מצבה החומרי. הישיבה החשובה התפרסמה ברחבי העולם היהודי כולו.
בתקופה זו נבחר הרב כהנמן כמנהיג מפלגת "אחדות", ושימש כציר בסיים (הפרלמנט) הליטאי. בפעילותו הציבורית נתגלה במלוא אונו והדרו: הוא נלחם את מלחמות היהודים נגד שונאיהם ומבקשי רעתם באמצעות חוקים שונים, וכארי עמד בפרץ.
בשל קשיים שהתעוררו בהחזקת הישיבה החליט לנסוע מחוץ לגבולות ליטא והחל נודד על פני רחבי העולם על מנת לכלכל את ישיבתו, וכך הסתובב הרבה באירופה והגיע אף לדרום אפריקה ולאמריקה, שם קשר קשרים רבים שסייעו לו לאחר מכן להקים את מפעלו החשוב בארץ ישראל. באותם ימים התאכסן אצל הרב מילבסקי, נמענו של המכתב שלפנינו.
לאחר השואה כיהן כאחד מראשי "מועצת גדולי התורה" וממייסדי "אגודת ישראל". בזמן השואה שהה בארה"ב, והגיע לארץ ישראל במסגרת השתדלותו להציל את משפחתו ותלמידיו שנותרו בגיא ההריגה. עם בואו לארץ נרתם לעבודה ציבורית בחיזוק עבודת "אגודת ישראל", בהקמת מפעלי חסד רבים, ובקימום עולם הישיבות בארץ ישראל, ובראשו הקמת ישיבתו מחדש בבני ברק, שבה למדו ולומדים אלפי תלמידים שחלקם היו לגדולי הדור.

מכתב ארוך במיוחד, הכתוב משני צדי הדף. בסך הכול 18 שורות בכתב יד קודשו של הגר"י כהנמן.
מכתב קדום, מראשית ימי רבנותו של הרב כהנמן, עם תוכן הנוגע לישיבתו החשובה בפוניבז'. רוב ככל המכתבים המצויים כיום הנם מלאחר עלותו ארצה בשנת ת"ש. למיטב ידיעתנו לא נראה עד היום במכירות מכתב מוקדם כזה על נייר רשמי שלו.
21x13 ס"מ.
מצב: מצוין. חורי תיוק.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא