כתבי יד מגדולי ישראל וספרים עתיקים.
10.8.21
Eade road 105 , Building A, 2nd floor unit 4, London N4 1TJ, England

אין עמלות בכרטיסי אשראי
המכירה הסתיימה

פריט 2:

"סדר התפלות" אמשטרדם, תקל"א, 1771, חתימת יד המו"ל ר' יעקב דא סילוא מינדיז, עותק נאה עם כריכה יפה. ...


מחיר פתיחה:
$ 300
הערכה:
$500 - $800
עמלת בית המכירות: 23%
תגיות:

"סדר התפלות" אמשטרדם, תקל"א, 1771, חתימת יד המו"ל ר' יעקב דא סילוא מינדיז, עותק נאה עם כריכה יפה.

סדר התפלות, תפילות שבת וחול, כמנהג ק"ק הספרדים. הובא לדפוס על ידי יעקב דא סילוא מינדיז, בחתימת ידו בלועזית.
בסוף חלק התפילות (דף קנט 2), חתימה בכתב ידו של המו"ל יעקב דא סילוא מינדיז, חזן בית הכנסת הספרדי באמשטרדם במחצית השניה של המאה ה-18.
לפנינו סידור שנדפס עבור קהילת האנוסים מספרד שהיגרו לאמשטרדם, ובדפים קנו-קנז מופיעות תפלות השכבה לשרופים על קדוש השם (-מהאנוסים). בדף צג ובדף קנח תפלת הנותן תשועה בפורטוגזית.  בחמשה הדפים האחרונים לוח שנה לשנים תק"ל-תרמ"ג (1770-1883). עם הוראות בפורטוגזית.

 [1], קנט, [5] דף, 17.5x10.5 ס"מ, מצב מצוין, חיתוך דפים מוזהב, כריכה נאה מאד.