Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 2:

"כמוסת זמן": גלויית דאר בת 100 שנה המספרת את סיפור גירוש יהודי יפו למצרים ושיבתם לאחר תום מלחמת העולם ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $125
Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 20%

"כמוסת זמן": גלויית דאר בת 100 שנה המספרת את סיפור גירוש יהודי יפו למצרים ושיבתם לאחר תום מלחמת העולם הראשונה בגלוייה כותבת דבורה הורוביץ לדוד יודולוביץ (איש העלייה הראשונה , מורה בבית ספר "חביב" בראשון לציון ואף נציג "כרמל אוריינטל" באלכסנדריה שבשנות המלחמה עזר לפליטים מא"י בכל תחום) כי שבה בשלום ליפו ומבקשת כי יפנה את "המכתבים כסף ועיתונים" שנשלחו אליה מאחיה שבאמריקה לכתובתה החדשה אצל אחותה "לאה כץ תל אביב יפו (מאפיה)". בגירוש שבוצע בתחילת מלע"ה 1 על ידי ג'אמל פאשה המפקד צבאי העות'מאני הועלו 700 מיהודי יפו, בעלי נתינות רוסית, על אנייה שהפליגה לאלכסנדריה במצרים. כתוצאה מכך קיבלו על עצמם 15 אלף איש את הנתינות העותמאנית ועוד 10 אלפים עזבו ביוזמתם למצרים. כמו כן ערך בולאי: גלוייה מצרית שנשלחה בדאר רשום מיפו , נושאת עליה בול נוסף של "כוחות המשלחת המצרית" 2 חותמות דאר של השלטון הבריטי הצבאי מתאריך 14 ינואר 1919 חותמת צנזורה מס.3 וחותמת הגעה לאלכסנדריה 3 ימים לאחר המשלוח! 2 חורי תיוק.

catalog
  Previous item
Next item