Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 9:

גלויה נדירה היוצאת כנגד "תוכנית החלוקה". איור מצולם של 2 דמויות חיילים המושכים בחבלים את ארץ ...


Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 20%

גלויה נדירה היוצאת כנגד "תוכנית החלוקה". איור מצולם של 2 דמויות חיילים המושכים בחבלים את ארץ ישראל-פלשתינה מקריעתה מעבר הירדן-טרנסג'ורדן. מגן הדוד סמל הבית היהודי נקרע לשניים. הכיתוב בגרמנית .הוצאת " SCHLOMON JUDA AUSTRIA" .סימני הדבקה בצד האחורי.