Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 14:

לוט רכבת המנדט: 1."הדים" -פרסום ההסתדרות הארצית של פועלי הרכבת הדאר והטלגרף בארץ ישראל מתאריך 27 ...

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
$ 25
Buyer's Premium: 20%

לוט רכבת המנדט: 1."הדים" -פרסום ההסתדרות הארצית של פועלי הרכבת הדאר והטלגרף בארץ ישראל מתאריך 27 לפברואר 1930.הכותרת בעברית ערבית ואנגלית, 5 דפים ובהם חדשות הרכבת ממבט עובדיה. כך למשל: הורדת המשכורת במחלקות הרכבות, יובל העשור של ההסתדרות, ידיעות בינלאומיות על שביתת פועלי הרכבת בארגנטינה, הארכת החגים בטוניס ועוד. הודפס בדפוס "אמנות " בחיפה. 2.איור מעניין באנגלית על התקדמות היישוב היהודי מ1890 ועד 1923.דף שני לפרסום מתוך חוברת על התפתחות הארץ בתמונות. מודבק בנייר דבק .

catalog
  Previous item
Next item