Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 25:

הרב צבי פרץ חיות (1876-1927) רב ראשי לקהילה היהודית בוינה, מכתב בעברית כתוב וחתום בכתב ידו , לאחיינו ד"ר מקס ...

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
$ 70
Buyer's Premium: 20%

הרב צבי פרץ חיות (1876-1927) רב ראשי לקהילה היהודית בוינה, מכתב בעברית כתוב וחתום בכתב ידו , לאחיינו ד"ר מקס פרנקל (כימאי באוניברסיטה העברית בירושלים).המכתב נשלח בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה ב 11 ביולי 1927 ופגעה גם בירושלים, למעשה מכתב הודיה לאל על כך שעבר המאורע הקשה בשלום. נפתח בפסוק "ברוך דיהבך לן" ו.."דבר הרעש ועל ההריסות באוניברסיטה מייד הבינותי כי בייחוד אתה היית בסכנה גדולה" לאחר מכן מתאר בקצרה את מאורעות המרד בוינה ! (מהומות שהיו שיאו של מחלוקת פוליטית בין כוחות סוציאליסטים לשמרנים ובהם נהרגו עשרות אנשים).כתוב על נייר מכתבים רשמי של רבנות הקהילה היהודית בוינה (RABBINAT DER ISR. KULTUSGEMUNDE WIEN) על המעטפה מוטבע רב ראשי ד"ר H P. CHAJES .בנוסף חותמת מכונה "בקרו ביריד וינה " 20 ליולי 1927.חותמת מכונה ירושלים 27 ליולי 1927. פריט יפיפה

catalog
  Previous item
Next item