Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 28:

גלויה שנשלחה מצ'כוסלובקיה מהעיר הודין יום לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה 2 בספטמבר 1939! בגלויה כותבת ילדה בשם אלזה ...


Start price:
$ 15
Buyer's Premium: 20%

גלויה שנשלחה מצ'כוסלובקיה מהעיר הודין יום לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה 2 בספטמבר 1939! בגלויה כותבת ילדה בשם אלזה לחברתה רות הרצוג שהגיעה לתל אביב שבפלשתינה .בטקסט שאלות כ"למה את לא כותבת.. איך בית הספר ?" נושאת חותמת צנזורה בריטית .