Auction 1 Eretz Moledet
Aug 8, 2021
אזור, Israel

The auction has ended

LOT 34:

גלויה מהסופר והמשורר שמעון גינצבורג (1890-1944) בתקופה בה שהה בארצות הברית והיה בין עורכי כתב העת ...

Sold for: $15
Start price:
$ 15
Buyer's Premium: 20%

גלויה מהסופר והמשורר שמעון גינצבורג (1890-1944) בתקופה בה שהה בארצות הברית והיה בין עורכי כתב העת "התורן". הגלויה בכתב ידו וחתימתו נשלחה 15 בינואר 1914 לסופר יעקב רבינוביץ בפתח תקווה (1897-1948).התוכן עוסק בפרסום מיצירותיו של רבינוביץ ב"התורן". הכתובת רשומה בגרמנית :אדון יעקב רבינוביץ פתח-תקווה ליד יפו פלשתינה תורכייה".