מכירה פומבית 11 פריטים נדירים ומיוחדים
5.1.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 6:

שו"ת בנימין זאב - ויניציאה, רצ"ט - הגהות בעצם כתב ידו של הגאון המחבר רבי בנימין בן מתתיה מארטא

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $750
מחיר פתיחה:
$ 300
הערכה:
$1,500 - $2,500
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

עותק חסר: בעותק שלפנינו דף קלא-תקעה. הסוף שלם. הספר עורר פולמוס גדול. על פולמוס המחבר וספרו זה עמד בהרחבה, במחקר מקיף ביותר, החוקר מאיר בניהו, בספרו הגדול "מבוא לספר בנימין זאב" (ירושלים, תשמ"ט) המכיל כ-250 עמ' בנושא. בעמ' קסא בספר הנ"ל מביא בניהו שבכמה מקומות מצויים תיקונים בכתיבה רומאניוטית, והם מופיעים באותו כתב יד בכל העותקים, ואין ספק אפוא שמידי רבי בנימין הם. נכתוב כאן את המקומות הרלוונטיים לעותק שלפנינו שבהם תיקן המחבר בכתב ידו. דף רי, ב: טענה <דאלימא>. דף רס, א: והאחרונים <והראשונים> (תיקון זה לא הובא אצל בניהו). דף שלז, ב: בראשו ממש <בר רשיעא>. דף שלט, ב: מיכל בת כותי - תיקון בגיליון: כושי. דף תה, ב: במקום קרינן רשיעא, תיקן: בר רשיעא. דף תנו, ב, שורה 9, תוספת גדולה זו של 14 שורות בגיליון: שיצא ממנו \ וישער מ"מ כאלו נמחה כל החתיכה, דהא לא ידע כמה נמחה, ואפילו שרואהו כשמסלקו עב וגדול כמקודם שנמחה, מ"מ נמחה ונפלט טעמו, ואפילו שהוא עתה עב וגדול, י"ל דאח"כ חזר ובלע ונופח מן ההיתר, ולפ"ז צריך ס' כנגד כל החתיכה, זה נראה לי הדיוט. דף תקא, ב, שורה 9 מלמטה: בשיתוף <בין במציאה>. בדף רצד, ב: הובא ציור האילן הקדוש של עשר ספירות. שאר ענייני הספר וההבדלים בין העותקים, עיין אצל בניהו. חתימות בעלות בספר: "ח"ר חנוך פיפאנו" - דיין מחכמי ורבני שאלוניקי, נפטר בשנת תקע"ט. רבי דוד פיפאנו, בסוף הקדמת ספרו "חשן האפד", כותב: "הרב מהגודל מעוז ומגדול מר קשישא כמוהר"ר חנוך פיפאנו ז"ל". בין חבריו היו רבי אברהם גאטיניו ורבי מרדכי אשיאו, שביקשו את הסכמתו לפסקיהם. "אברהם פואה". "זה של מהרח"פ" (כנראה הכוונה לרבי חנוך פיפאנו). בדף שצב חתימה: "אלישע הכהן מעלי ה"י בכ"ר שלמה הכהן מעלי הי"ו". מתחת לחתימה זו חתימה מסולסלת: "הצעיר אברהם פואה". קלא-תקעה דף. 20 ס"מ. מצב: טוב. ללא כריכה. דפים מנותקים. הדפים הראשונים והאחרונים מוכתמים ובלויים. דפים עבים.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא