מכירה פומבית 11 פריטים נדירים ומיוחדים
5.1.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 7:

תשובות הריב"ש - קושטא, ש"ו-ש"ז - מהדורה ראשונה - עותק שלם

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $4,000
מחיר פתיחה:
$ 2,500
הערכה:
$3,000 - $4,000
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

תשובות הריב"ש. קושטא, ש"ו-ש"ז. דפוס אליעזר שונצינו. מהדורה ראשונה.
עותק שלם, כולל הדפים הנדירים.
העותק של הגאון רבי יחיאל מיכל סגל מגלוגא אב"ד אייזנשטאט ושל חמיו, רבי משה מגלוגא. חתימות נוספות והגהות בכתב יד.

תשובות בעניינים הלכתיים שונים מאת רבנו יצחק בר ששת ברפת, מגדולי הראשונים.
העותק שלפנינו נדיר באופן מיוחד! מהעותקים השלמים היחידים בעולם. עותק עם שוליים יפים.
כולל 21 דפי המפתחות והתיקונים, וכולל דף ה"קולופון" הנדיר. דפים אלו נכרכו בתחילת הספר, לפני השער. בעותק שלפנינו הם כרוכים בסוף הספר.
בשער הספר שיר בשבח הספר מאת רבי שמואל הלוי חכם.
השער עם מסגרת פיתוח עץ, ובמסגרת ציורים שונים.

ספר זה נדפס ונמכר קונטרסים קונטרסים, שהיו מחולקים לקונים בשבתות בבית הכנסת. מנהג זה, למכור ספרים גדולים בקונטרסים נפרדים, היה נהוג בקושטא כשלוש מאות שנה, מראשית המאה ה-16 עד ראשית המאה ה-19. מנהג זה אפשר למדפיסים העבריים ולקונים להדפיס ולקנות ספרים גדולים, שבלאו הכי לא היה בידם של אלו להדפיס בשלמות ובידם של אלו לקנות בשלמות. מאידך, גרם מנהג זה לאובדן ספרים רבים מדפוסי קושטא, כי לא כל אחד שהתחיל לקנות קונטרסים היה יכול לעמוד בכך עד לסוף ההדפסה: מהם שנפטרו, מהם שנדדו למקום אחר, מהם שירדו מנכסיהם, וכן לא היה ביד כל אחד מאלו שקנו את כל הקונטרסים, לשמור עליהם כראוי ולבסוף לכרוך אותם בכרך אחד. ורבים מהספרים שנדפסו והופצו בדרך זו אבדו.
מכאן נבין מדוע חסרים בעותקים רבים משו"ת הריב"ש דפי המפתחות (שנדפסו בקונטרס בפני עצמו), כמו דף הקולופון. בעותק שלפנינו נמצא הכול בשלמות.

המדפיס אליעזר שונצינו, בנו של גרשום שונצינו, היה דור רביעי למשפחת המדפיסים העבריים לבית שונצינו. המשיך את מלאכת הדפוס של אביו אחר פטירתו. משנת רצ"ד ועד שנת ש"ז, במשך שלוש-עשרה שנים, הדפיס לפחות עשרים ושמונה ספרים. ככל הנראה, תשובות הריב"ש הוא הספר האחרון שהדפיס אליעזר שונצינו בקושטא. לאחר פטירתו המשיך אחד מפועליו את מלאכת הדפוס.

בשער הספר רישום: "זה הספר שייך להמופלג ומופלא הקצין משה נ"י בהגאון הגדול המפורסם מוהר"ר הילמן נ"י אב"ד דק"ק מנהיים ז"ל".
חתימה נוספת (מטושטשת) בשער, של הגאון רבי יחיאל מיכל סג"ל מגלוגא אב"ד אייזנשטאט, בן הגאון רבי אשר לעמיל סג"ל ראב"ד גלוגא, חתנו של רבי משה מגלוגא בן רבי שמואל הילמן היילפרין אב"ד מיץ. התכתב עם מרן ה"חת"ם סופר", וחידושיו אליו וממנו נדפסו בכמה מקומות בספרי ה"חת"ם סופר". היה גם דיין ומגיד מישרים בווינה, וה"חת"ם סופר" מעיד בעצמו שבעת שהותו שם בימי בחרותו "שמעתי מפומיה איזה דרשות בהיותו ראש המדברים בעיר וויען, טעמתי מנועם נואמו ומתק דבשו". לאחר פטירת אביו בשנת תק"ן מילא מקומו באייזנשטאט עד לפטירתו בשנת תקע"ט. חיבר ספר "שער המים" על התורה, וחידושיו נדפסו בספר "חוט המשולש", בשערים בהסכמת ה"חת"ם סופר".
חתימה נוספת בשער של הגאון רבי דניאל שמואל, מחכמי איזמיר בשנות הת"ק, עמד במשא ומתן של הלכה עם חכמי עירו, מהר"ש הלוי ורבי אהרן בן חיים (השני). תשובותיו הובאו בספר "בעי חיי" להגאון רבי חיים בנבנשתי, ובספר "מרכבת המשנה" לרבי אהרן אלפנדארי. חיבר ספר "זקן שמואל" - ביאור על מקומות קשים בכל חלקי הטור ובית יוסף (איזמיר, תק"ח).
בין דפי הספר שתי הערות ארוכות בכתב יד מזרחי, אולי כתב ידו של רבי דניאל שמואל הנ"ל.
כמו כן בין דפי הספר נמצא דף עתיק עם רישומים שונים בכתב יד אשכנזי עתיק.

[303] דף. 31 ס"מ.
מצב: מצב כללי טוב. דפים עבים בהירים. לכל אורך הספר כתם בחלק התחתון של הדפים (ברוב הספר הכתם בהיר). שני פגמים בשער, עם מעט פגיעה במסגרת. כריכת קלף איטלקית חדשה בסגנון עתיק עם שרוכים לסגירה. בדפי המפתחות פגם ובלאי בשוליים.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא