מכירה פומבית 11 פריטים נדירים ומיוחדים
5.1.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 20:

ויאמר יצחק, להגאון רבי יצחק בן ואליד - שני חלקים - מהדורה יחידה - חתימות והגהות של הגאון רבי משה מרציאנו מדבדו ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $650
מחיר פתיחה:
$ 400
הערכה:
$600 - $800
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

ויאמר יצחק, להגאון רבי יצחק בן ואליד - שני חלקים - מהדורה יחידה - חתימות והגהות של הגאון רבי משה מרציאנו מדבדו, מתלמידי הגאון הקדוש "אביר יעקב" זצוק"ל
שני חלקי הספר הנדיר "ויאמר יצחק" - סט שלם. ליוורנו, תרל"ו. מהדורה יחידה. עם הגהות נדירות שלא נדפסו, חתימות וחותמות של גדולי רבני דבדו.

שאלות ותשובות בארבעת חלקי ה"שולחן ערוך". הספר מלא מזן אל זן פלפולים הלכתיים בגאונות עצומה בדברי הש"ס והפוסקים, תשובות רבות וקשרי הלכה בין המחבר לגדולי דורו בכלל ולחכמי מרוקו בפרט. פסקי דין ממנו ומבית דינו, ותשובות שהשיב לרחבי תבל בשאלות קשות שעלו על שולחנו. מאת הגאון המלומד בנסים רבי יצחק בן ואליד זצוק"ל.
חלק ראשון - אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וספר "קונטרס עגונות", סדר הגט.
חלק שני - חושן משפט וליקוטי דינים. ובסופו דרשת הספד מר והתעוררות שדרש הגאון הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר בירושלים בט' אייר תר"ל על פטירתו של המחבר רבי יצחק בן ואליד.
שני החלקים נדפסו בליוורנו. דפוס רבי אליהו בן אמוזג ושותפו.
כולל מכתבי תהילה רבים מגדולי ישראל.
הסכמות רבני ירושלים: רבי אברהם אשכנזי, רבי יעקב שאול אלישר, רבי יהושע קארי, רבי אהרן עזריאל , רבי רפאל מאיר פאניז'יל ורבי מאיר אויערבך.
הסכמות רבני המערב אשר בירושלים: רבי משה מלכה, רבי שלום מלכה, רבי אברהם הכהן ביבאס, רבי נסים הכהן ורבי יהודה אלבו.
הסכמות רבני חברון: רבי אליהו סלימאן מני, רבי יום טוב פרחי, רבי יעקב ג'יניאו, רבי יצחק רפאל אהרן זאב ורבי משה קמחי.
הסכמות רבני טבריה: רבי חיים שמואל הכהן קונורטי, רבי יהודה יוסף דוד אבולעפיא, רבי יצחק סמאג'א, רבי רפאל מאמאן, רבי מאיר יששכר אבולעפיא, רבי אברהם הכהן דוויק ורבי שמעון עבאדי.
הסכמות רבני צפת: רבי שמואל עבו, רבי אליהו הלוי, רבי דוד אדרעי, רבי משה שורקי, רבי מרדכי מאמאן, רבי אברהם חיים אדאדי ורבי יוסף מזרחי.
בנוסף הסכמה ארוכה מאת הגאון רבי משה פארדו ראב"ד נא אמון. כמו כן שתי הקדמות ארוכות של בני הגאון המחבר, רבי שם טוב בן ואליד ורבי וידאל בן ואליד.

בשערים של שני החלקים הקדשה בכתב יד: "מנחה היא למעלת החכם השלם והנבון כהה"ר משה מרציאנו ב"ר יוסף נ"ע מעי"ת דבדו יע"א מאת אהוביו הן גביר חכם ונבון רודף צדקה וחסד ס' יהודה הלוי הי"ו בן לאותו צדיק הרב החסיד ועניו כמוהר"ר יצחק זלה"ה, ש' תרל"ח לפ"ק ע"ה חי' הכהן איש תושב". (הגביר יהודה בן יצחק הלוי מוזכר לשבח בהקדמה על תרומתו להוצאת הספר. בנו של רבי יצחק הלוי, מרבני ג'יברלטר). זהות כותב ההקדשה לא הובררה.

כמו כן בתחילת הספר הקדשה עצמית עם חתימות מסולסלות של רבי משה מרציאנו זצוק"ל.
בשני חלקי הספר (בעיקר בחלק השני) הגהות בכתב ידו, מהן שבע הגהות למדניות.
הגאון רבי משה מרציאנו נולד לאביו רבי יוסף בעיר דבדו שבמרוקו. בתום לימודיו שם, נסע ללמוד אצל האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא, ונמנה עם תלמידיו המובהקים. עוד בהיותו עול ימים נתמנה לדיין בדבדו מטעם הממשלה. זכה לשני שולחנות, תורה וגדולה במקום אחד. מחד היה תלמיד חכם ודיין מופלג, מאידך אמיד בנכסים ומקורב למלכות. נכדו הקרוי על שמו מתארו: "הגזבר הנאמן מלא רוח חכמה, ועל פניו זיו ענווה ותומה והיה עשיר גדול בדור, וכל העם היו נהנים ממנו ובפרט תלמידי החכמים, אשר יצק מים ולמד רוב חכמתו מהגאון אדמו"ר רבי יעקב אביחצירא הרה"ג המפורסם בחכמתו בגדולתו בתורתו עוז...".
בשנת תרמ"ד אירח בביתו את הקצין הצרפתי דה פוקו, ובזה נטל עליו אחריות כבדה לביטחון בני הקהילה. דה פוקו סיים את שליחותו בשלום. הודות לכך העניקה ממשלת צרפת בשנת תרצ"ג את אות הכבוד למשפחה. בשנים תר"ם-תרס"ג שימש נגיד עדתו. בשנת תרנ"ב ייסד כולל לאברכים בקהילת צפרו לעילוי נשמתו של אחיו רבי יהודה. בכולל זה למדו מגדולי חכמי צפרו. בשנת תרס"ג היה מראשי המתנגדים למרד בוחמארה, ושמר אמונים למלך מרוקו. המורד הצורר אסר אותו לשלוש שנים תמימות ועינה אותו בעינויים שמהם חלה עד יום פטירתו בשנת תרס"ז, הי"ד. נכדו הוא הגאון רבי משה מרציאנו, מחבר שו"ת "מורשת משה", בסוף ימיו עלה לארץ.

חותמות בעלות של הגאון רבי שלמה הכהן, מרבני דבדו ומאזאגן. בשנת תרפ"ו נתמנה לדיין ומורה צדק במאזאגאן מטעם הממשלה הצרפתית. מימיו לא מש מאוהלה של תורה בקדושה וטהרה. מחבר "ויחל שלמה", "ויאסוף שלמה". מספריו ניכרים גודל קדושתו וחכמתו.

חתימה נוספת: ע"ה אהרן הכהן ס"ט.

הגאון המחבר רבי יצחק בן ואליד (תקל"ח-תר"ל), רבה הראשי של טיטואן שבמרוקו, גאון עצום בתורת הנגלה ובתורת הנסתר. ספרו זה נודע לתפארה אצל גדולי ישראל. נסיו ונפלאותיו התפרסמו בזכות הז'ייארה על קברו, שאותו פוקדים לא רק יהודים אלא גם גויים, ומטהו המקודש עזר לריפוי חולים רבים. למרות גדולתו, התנהג בענווה מדהימה וברח תמיד מן הכבוד. בהסכמת רבי אברהם אשכנזי, כותב "סבא דמשפטים, מבני עלייה, כגובה ארזים גובהו, הרב המופלא וכבוד ה' מלא, כל רז לא אניס ליה, זקן ויושב בישיבה, משיב לכל שואל מארבע כנפות הארץ, שמו נודע בשערים, תנא דאורייתא". ובהסכמת רבי מאיר אויערבך: "כיפעת זוהר קרני שמש צדקה, אור בהיר מזוקק שבעתיים באור שבעת הימים, הוא הספר היקר 'ויאמר יצחק'".

חלקו הראשון של הספר הנו נדיר ביותר ויקר המציאות. לא הופיע שנים רבות במכירות פומביות.
בשנים תשל"ח-תש"ם יצא הספר במהדורת צילום, אולם גם מהדורה זו אינה בנמצא.
יב, רלג, רך דף. 32 ס"מ.
מצב: משתנה בין הדפים. טוב-בינוני. כריכות מקוריות, בלויות, עם גב מעור וכיתוב מוזהב.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא