מכירה פומבית 11 פריטים נדירים ומיוחדים
5.1.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 33:

אוסף חיבורים תורניים של רבי נחום משאדיק, אביו - רבי אברהם לעווי, בנו - רבי שלמה זלמן לעווי, ונכדו - רבי צבי הירש ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $1,100
מחיר פתיחה:
$ 500
הערכה:
$2,000 - $4,000
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

אוסף חיבורים תורניים של רבי נחום משאדיק, אביו - רבי אברהם לעווי, בנו - רבי שלמה זלמן לעווי, ונכדו - רבי צבי הירש ויספיש זצ"ל
אוסף חיבורים, מחברות ודפים ובהם מאות חידושי תורה בנושאים שונים, שנכתבו על ידי הצדיק רבי נחום משאדיק ועל ידי צאצאיו גאוני ירושלים. חלקם העתקות קדומות שהוכנו לדפוס בידי בני המשפחה, וחלקם אוטוגרפים מקוריים. חלק מהחומר לא נדפס מעולם, וטרם נחקר כראוי.

א. מחברת "העתק מכתי"ק של הגאון רבי אברהם [לעווי] מפוזן, בסוגיא דפתח פתוח [כתובות ט.]". הגאון רבי אברהם לעווי (תקל"ה-תקצ"ה), אביו של רבי נחום משאדיק. דברי תורתו כונסו בעיקר בספרים "אבני קודש" ו"בית לאבות". המחברת שלפנינו נדפסה בספר "אוהל מרדכי".
לב עמ'.
תיקונים והוספות (שהשמיט המעתיק) בעט.

ב. חמש מחברות ובהן "העתק מכת"י הקדוש ר' נחום [משאדיק]". ככל הנראה מחברות אלו הנן הכנה לדפוס, ומהן נדפסו החידושים, בספר "שו"ת אבני קודש" ובספר "אבני קודש" על מסכת בבא מציעא.
בסך הכול כוללות המחברות 93 עמ'.
מצב: טוב.

ג. מחברת "העתק מכת"י רבי יעקב ליב לוי הראב"ד מירושלים", אחיו של רבי נחום משאדיק.
37 עמ'.
מצב: טוב. נדפס בספר "זר זהב".

ד. שני מאמרים תורניים מרבי אשר לעמיל אב"ד גאלין: א. "בעניין נתינת צדקה לעניי ארץ ישראל" (5 עמ') - העתקה מכתב יד, שנעשתה בשנת תרנ"ג. המעתיק: רבי זעליג ליב, בנו של רבי טודרוס. המאמר נדפס. ב. "אשר דרש הרב המאוה"ג הצדיק מוהר"ר אשר לעמיל זצ"ל טרם נסיעתו עם אחיו לאה"ק" (2 עמ') - העתקה בידי הנ"ל, שממנה נדפס המאמר בקובץ "הדרום" (תשל"ג).
קרעים וחסרים בשולי הדפים.

ה. מחברת ובה העתקות חידושי תורה מרש"ז לעווי בהר"ן (יפו, תרמ"ו). ההעתקות בכתב ידו של רבי יהושע ברוך לוין.
3 עמ'.
מצב: טוב מאוד. ככל הנראה חידושים אלו לא נדפסו.

ו. "ההקדמה לשלשלת היוחסין" של משפחת לעווי. נכתב בידי רבי זעליג ליב ב"ר טודרוס הנ"ל.
2 עמ'.
קרעים וחסרים בשולי הדף. ככל הנראה לא נדפס.

ז. דף בודד (מתוך ספר) שבראשו נכתב: "שערי שלמה - חידושים בעניינים שונים". במרכז הדף נכתב: "זה הפנקס חידושיו של דודי הרב... שלמה זלמן שליט"א בן לאא"ז הוא הגאון הקדוש המקובל איש אלוקים נורא... נחום זצוקל"ה אשר מסר לידי מזה איזה שנים בצירוף עוד כתי"ק אשר הנם תחת ידי בתיבה קטנה... דברי בן אחיו צבי הירש בהרא"ל נ"י".
רבי צבי הירש וייספיש, בנו של רבי אשר לעמיל, מתלמידי רבי צבי מיכל שפירא. הופקד גם על הוצאת כתבי זקנו, רבי נחום משאדיק, והדפיס את ספרו "אבני קודש" (ירושלים, תרצ"ד).
בשני צדי הדף חידושים בכתב יד בענייני מוסר. בראש העמוד השני: "לזכרון דברים". ככל הנראה חידושים אלו לא נדפסו.


באוסף שלפנינו ישנם גם חיבורים בכתב ידו של רבי צבי הירש וייספיש, מפורטים להלן. יש להבהיר כי ייתכן שחלק מהמחברות הללו הן למעשה העתקות בכתב ידו של חיבורים קדומים מאבות משפחת לעווי, ביניהם רבי נחום משאדיק ורבי שלמה זלמן בהר"ן, שכן רבי צבי הירש היה מופקד על ההוצאה לאור של כתביהם. כמו כן, ייתכן שמדובר בהעתקות של כתבי רבי צבי מיכל שפירא, רבו של רבי צבי הירש.
מכיוון שהדברים שבמחברות הנ"ל לא נדפסו עד היום, ומכיוון שלא צוינו בכתב היד סימנים מזהים כגון שמות ותאריכים, איננו יכולים לקבוע מסמרות לגבי זהות כותבם. להלן רשימת החיבורים בכתב ידו של רבי צבי הירש וייספיש:

א. מחברת חידושי תורה. חסרה ההתחלה. חידושים על סוגיות שונות בש"ס. רוב ככל הדפים כתובים בכתב ידו של רבי צבי הירש.
22 עמ'.
מצב: טוב.
מחברת נוספת שבה כתובים 6 עמ' בכתב ידו - חידושים על מסכת פסחים.
מצב: טוב.

ב. מחברת ובה תשובה הלכתית על השאלה בדבר קיום צוואתו של גביר שביקש להקים ישיבה מהכספים שהותיר אחריו.
24 עמ'.
רישומים תורניים נוספים במעטפת המחברת ובדף מצורף.

ג. מחברות ובהן חידושים על סדר הש"ס: מחברת חידושים על מסכת בבא מציעא, 15 עמ', ככל הנראה לא נדפס. מצב: טוב. מקבץ דפים, חלקם ממוספרים - חידושים על מסכת פסחים ועוד, 10 עמ'. ככל הנראה מסגנון החידושים מדובר בהעתקה של חידושי מחבר אחר. החידושים לא נדפסו. מצב: טוב.

ד. מקבץ דפים בודדים: חידוש תורני בהלכות תרומות, פותח: "בני דוד הקשה קושיא" (אולי הוא רבי דוד בהר"ן, בנו של רבי נחום משאדיק). בצדו השני של הדף מסמך ממוני הנוגע לרבי דב בער מאנישעוויץ; מקבץ דפים (בסך הכול 20 עמ') ובהם חידושי תורה בנושאים שונים, רובם בכתב ידו של רבי צבי הירש, כנראה העתקה של מחבר אחר. ככל הנראה החידושים לא נדפסו. אחד מהם פותח: "עיין בכתבי יד של אדוני אבי מורי ורבי זצ"ל על הלכות פסח". בדף אחר חתום: "שלמה זלמן"; שאלה הלכתית (עמוד אחד) הפותחת: "בקיבוץ אחד אשר למדו מקודם כל בישיבתו והניח גביר אחד עיזבון".

ה. מכתב בכתב יד (ביידיש) מאת רבי צבי הירש מנישביץ אל אחד מידידיו, בעניין תמיכתם בישיבה שהקים אביו, רבי דב בער מנישביץ, בירושלים. ללא ציון שנה. בגב המכתב טיוטת מכתב בכתב ידו של רבי צבי הירש וייספיש אל ידידו רבי צבי הירש מנישביץ, "אשר ידוע לכל פעולותיו הקדושים עבור כל העולם ובפרט עבור ארץ הצבי". במכתב כותב רבי צבי הירש וייספיש בין היתר אל בניו של רבי דב מנישביץ, מייסד מפעל המצות המפורסם, אשר הם "מחזיקים בכל כוח ועוז בדרך הקודש אשר סלל לפניהם אביהם הצדיק המנוח זצ"ל ומחזיקים את הישיבה הקדושה...".


להלן רשימת חיבורים שנכתבו על ידי גאונים שאיננו יודעים את זהותם:
א. מחברות חידושי תורה והעתקות בכתב יד לא ידוע: מחברת חידושים, בראש הדף הראשון: "העתק מתשובת בית אפרים". 12 עמ'. העמוד האחרון בכתב יד שונה (אולי של רבי דוד בהר"ן בן רבי נחום משאדיק?). ככל הנראה לא נדפס; דף חידושי תורה, 2 עמ', כותבים שונים. בראש הדף: "אמר ר"פ"; דף חידושי תורה על מסכת מכות, עמוד אחד.

ב. תשובה הלכתית ארוכה מאת אחד מגאוני ירושלים, הפותחת: "בני אדם הדרים בירושלים וכידוע שהשוק מוחזק בדמאי". מחיקות והוספות בכתב יד המחבר. טז עמ'.
מצב: טוב. ככל הנראה לא נדפס.

ג. כתב יד (6 עמ') - חידושים על התנ"ך, בעיקר בענייני דקדוק. ועוד מחברת ובה כתוב דף נוסף על ידי אותו הכותב. רישומים שונים בכתב ידו בסוף המחברת. ראשית שנות הת"ר.

ד. מחברת חשבונות כספיים בכתב ידו של אחד מרבני ירושלים ממשפחת לעווי. שנות התר"פ בערך. מוזכרים ת"ח ידועים בירושלים. בשולי אחד החשבונות נכתב: "ד' ירחם עלי שאזכה לשלם כל חובותי במהרה... ולהיות נקי מגזל בזכות אבותי הקדושים אשר מעולם עסקו בתורה ועבודה וייסורי ארץ ישראל ומתוך דקדוקי עניות". כולל חידושי תורה בכתב ידם של כותבים שונים.
20 עמ'.
מצב: טוב.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא