מכירה פומבית 11 פריטים נדירים ומיוחדים
5.1.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 35:

כתב יד - "נחמות ירושלים" - דברי תורה, ענייני מוסר, אהבת תורה וסיפורים, מהגאון הצדיק המופלא רבי צבי מיכל שפירא ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $3,200
מחיר פתיחה:
$ 400
הערכה:
$1,000 - $1,500
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

כתב יד - "נחמות ירושלים" - דברי תורה, ענייני מוסר, אהבת תורה וסיפורים, מהגאון הצדיק המופלא רבי צבי מיכל שפירא וגאוני ירושלים - לא נדפס מעולם
קונטרס "נחמות ירושלים" - מחברת הכוללת דברי תורה בענייני מוסר ואגדה, ביאורים על התורה, חיזוק ללימוד התורה הקדושה ועוד. הדברים משובצים בסיפורים מופלאים ולא ידועים מצדיקים וגאוני ישראל שבאותו הדור, ובראשם "עמוד העולם", הגאון הצדיק רבי צבי מיכל שפירא זיע"א, רבו של המחבר. חיבור חשוב זה לא נדפס מעולם!
הקונטרס נכתב בשנים תרס"א-תרס"ב, כפי שמצוין בראש כמה מפרקי החיבור, על ידי רבי צבי הירש וייספיש זצ"ל, תלמידו המובהק של רצ"מ שפירא.

הסיפורים המופלאים המובאים בחיבור פותחים צוהר לעולמם הנשגב ורווי ההוד של גדולי צדיקי ירושלים, ואף ניתן ללמוד מהם הליכות והלכות מעשיות.
נביא כאן סיפור אחד כדוגמה:
"אגב אזכיר מה שהיה בעת נסיעת הגאון הצדיק נר ישראל המפורסם... אליהו דוד שליט"א [האדר"ת] לירושלים, שהיה כמדומה ביפו, וקבעו סעודה, ודיברו לו האנשים אשר נסעו לפניו, שקיבלו פניו מירושלים, בשאלה אם לומר בברכת המזון 'על נהרות בבל', כיוון שזה יום שמחה בעבור נסיעתו...".

המחבר מרבה להזכיר את "רבנו שבגולה שליט"א" [רבי צבי מיכל שפירא], וכן מביא דברים מהגר"א, "אור עינינו ועטרת ראשינו". במקום אחר מספר: "שמעתי בעניין זה מידיד נפשי... שהציע לפני מורנו ורבנו שליט"א...". וכן: "זה הלשון ששמעתי מפי רבי שבגולה שליט"א על אא"ז [הגה"צ רבי נחום משאדיק] שלא היה פסיק פומיה מגירסא". כן מביא מספר שמועות, הנהגות ודברי תורה מהמהרי"ל דיסקין מבריסק, "הארז האדיר שבלבנון".
באחד הדפים כתוב: "ששמעתי מפי אהובי הר"י נ"י ששמע מפי רבנו שבגולה שליט"א [=רצ"מ שפירא] בשם רבו הגאון הקדוש בעל זי"ר ות"י [זית רענן ותפארת ירושלים, רמי"ל זילברברג] שהיה מרגלא בפומי'... דהנה המעיין בדרכו בסדר לימודו יראה איך היה בגבורה כארי החי בעיון הלכה מלבד מה שאנו לתלמידי רבנו שבגולה שליט"א, שהוא היה תלמידו המובהק כל היותו פה אשר שמענו מפיו שליט"א שכתב לנכדו של הגאון רבו של הנ"ל וכה דבריו שלא העלים ממנו שום דבר קטן וגדול את הכל גילהו...".

בעמוד הבא: "שמעתי כמה דברים המלהיבים לב ונפש מידי ר"ש נ"י על רבנו הגאון הקדוש עמוד העולם שליט"א". ובאחד הדפים כותב: "שמעתי זה כמה מפי מורי ורבי שליט"א...".
בדפים האחרונים עוסק בסוגיית הסיגופים, ומוסיף: "וכן שמעתי מפי רבנו שליט"א דהאשכנזים אינם מודים בעניין תעניתים וסיגופים להספרדים, וכן שמעתי מפי הגאון רבי אלי' דוד שליט"א [האדר"ת] ראב"ד פעה"ק תובב"א ע"פ מה שמדובר היה אז ואמר שהוא לשון הרע לספר על מי שהוא עושה כן בשביל שמבטל מתלמודו עכ"ד".
(עוד על דמותו של רצ"מ שפירא ראה לעיל בפריט הקודם).

בסוף המחברת כתב רצ"ה וייספיש פרק מיוחד בשם "סדר האדם" - "העתק סדר האדם שכתבתי... תרס"ב, וה' יזכני שאקיימו בזכות אבותי הק'...".
בין היתר מזכיר בפרק זה את אבותיו הקדושים ואת רבי זונדל מסלנט.
המחבר חותם פרק זה: "כ"ד הבעה"ח לחיזוק וקיום כל הרשום צבי הירש בהרא"ל נ"י בהר"נ".

26 עמ'.
מצב: בינוני-טוב. כנראה חסרה תחילת הקונטרס, ואולי גם סופו. הדפים הראשונים מנותקים וקרועים (עם חיסרון). קרע עם חיסרון בראש הדפים.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא