מכירה פומבית 12 חלק א' ספרי קודש, מכתבי רבנים, חסידות, הגדות, קבלה, כתבי יד
24.1.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 7:

אוסף ספרים חשובים שנדפסו בירושלים - רובם מהדורות ראשונות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $225
מחיר פתיחה:
$ 120
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

א. תלמוד ירושלמי - הוצאה חדשה, מוגהת ומשוכללת על פי הדפוס הראשון. ויניציאה, רפ"ב [רפ"ג-רפ"ד]. כתבי יד ודפוסים קדומים. עם פירוש, ציונים והערות מאת רבי אברהם משה לונץ. סדר זרעים. מהדורה יחידה.
במהדורה זו יצא לאור הירושלמי על זרעים בחוברות גדולות נפרדות. ההדפסה החלה בשנת תרס"ז, והחוברת השישית יצאה בשנת תרע"ו. עריכת מהדורה זו הייתה מפעל ענק שהחל בשנת תרס"ג. בין העוזרים במלאכת הכתיבה וההוצאה היו רבי זרח עפשטיין, רבי יהושע בן ציון קוסובסקי, רבי אריה ליב גורדון ועוד מגאוני ירושלים וחכמיה (תיאור המפעל מפורט אצל א"ר מלאכי, תלמוד ירושלמי מירושלים, תלפיות, ד, חוברת ג-ד, תש"י, עמ' 759-769).

לפנינו שתי חוברות מתוך ארבע שנדפסו במהדורה מיוחדת וחשובה זו:
פאה ודמאי (התחלת פרק א). ירושלים, תרע"א (1910). חוברת שלישית.
ה-מט, ג [1] דף.

כלאיים. ירושלים, תרע"ה. מתחיל מפרק ב הלכה ח (כך במקור).
בסוף הספר נדפסו הסכמות מהגאונים רבי חיים ברלין והראי"ה קוק זצ"ל, ומווילהלם (בנימין זאב) באכר (בגרמנית) וגוסטאב דאלמאן (בגרמנית), המדברים בשבח מפעל חשוב זה. כן מובא מאמר הסוקר את עניינה של מהדורה זו.
מט [4] דף.

לשתי החוברות מעטפת אחורית המודפסת בגרמנית.
38 ס"מ.
מצב: טוב מאוד. המעטפות בלויות בקצוות.

ב. גינת אגוז, חלק א - דרשות אשר דרש המחבר הגאון רבי אליעזר זלמן גראייבסקי בקהילתו, עם הספד על פטירת רבי יהושע ראבינוביץ אב"ד קלעצק, ובסופו קונטרס "פרחי הגן" - חידושים על הש"ס, עם דרשה מיוחדת שדרש המחבר בק"ק מאהלוב כשעבר דרך שם לקבל את משרת הרבנות בק"ק ארשע, וכן הדרן לסיום הש"ס בעיר וואלקאוויסקי. ירושלים, תר"ן. מהדורה שנייה, שנדפסה במתכונת המהדורה הראשונה (ברלין, תרמ"ז).
הסכמות הרבנים הגאונים רבי יצחק אלחנן ספקטור מקאוונא, רבי מאיר ליבוש מלבי"ם ורבי שמעון הלוי איש הורביץ.
70, [2] עמ'. 25 ס"מ.
מעטפת מקורית, שנדפסה על נייר ירקרק. בצדה השמאלי של המעטפת פרסומות בגרמנית.

ג. כרך ובו כמה ספרים חשובים ושלושה ספרי הגאון רבי שלמה אהרן ורטהיימר:
מדרש חסר ויתר שבתנ"ך, "והוא מדרש עתיק מרז"ל על חסרות ויתרות שבתורה נביאים וכתובים על פי סדר התנ"ך, יוצא לאור עתה פעם ראשונה על פי כתב יד שנמצא בהגניזה שבמצרים [הגניזה הקהירית], ונלווה אליו מדרש האותיות הוא מדרש על האותיות אלפא ביתא על פי כתב יד ישן מספר התיג'אן מתימן, ובסופו ליקוטי מדרשים כתב יד". על שלושת המדרשים הללו ביאורים והערות ומבוא מאת רבי שלמה אהרן ורטהיימר מירושלים. ירושלים, תר"ץ. מהדורה ראשונה.
[4], 8, פח עמ'.
כרוך עם:
אוצר מדרשים כתבי יד, חלק ב - כולל שמונה מדרשים שרואים אור לראשונה: מדרש תמורה השלם, מדרש אשת חיל, מדרש ברכת כהנים, מדרש חסד לאומים, מדרש וזאת הברכה, חמש עשרה נקודות שבמקרא, מדרש רבי עקיבה בן יוסף, תוספתא בתרגום ריש ספר יחזקאל. מאת רבי שלמה אהרן ורטהיימר. ירושלים, תרע"ד. מהדורה ראשונה.
10, נו, [2] עמ'.
כרוך עם:
תפילה למשה - תפילה שתיקן הגאון רבי משה סופר בעל "חת"ם סופר" בעת מגפת החולירע באירופה בשנת תקצ"ב, עם הוספות שונות. עם סגולה נפלאה לזמן "עיפוש ומגפה" מאת רבי שמשון מאוסטרו פולי, ופירוש על הסגולה מרבי יואל בעל שם. ירושלים, תרס"ג. מהדורה ראשונה. הוצאת ר' אנשיל הרשלר משוראן.
י דף.
כרוך עם:
פירוש רב סעדיה גאון ז"ל על מסכת ברכות, "יוצא לאור על פי כתב יד ישן יחיד בעולם, שנמצא בהגניזה הישנה שבאלקהירא במצרים, עם העתקה עברית ועם ביאורים והערות בשם 'יד אהרן' מאתי שלמה אהרן ווערטהיימער". ירושלים, תרפ"ז.
פח עמ'.
כרוך עם:
נאומים לבר מצווה - מספר נאומים לבר מצווה "הגות לב הרב בן ציון הי"ו בהר"ר משה ז"ל אייזענשטאדט". ברוקלין, תרפ"ד. מהדורה ראשונה.
12 עמ'.
בסוף כרך זה חותמת בעלות של הרב "צבי הירש הכהן רב דביהמ"ד הגדול תפארת ישראל דריווערסייד".
מצב: טוב. כריכה קדמית חסרה.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא