מכירה פומבית 12 חלק א' ספרי קודש, מכתבי רבנים, חסידות, הגדות, קבלה, כתבי יד
24.1.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 9:

אוסף ספרי ירושלים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $150
מחיר פתיחה:
$ 120
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

א. חידושי וכללות הרז"ה - חידושי הלכה על שיעורי תורה, דיני חדש, מכירת חמץ, עם קונטרס ארוך על עניין בין השמשות שהתפלפל המחבר עם הגאון רבי יחזקאל סגל לנדא בעל ה"נודע ביהודה", וכמו שכותב המחבר בתחילת הקונטרס, שישב עם הגאון ה"נודע ביהודה" ודיבר אתו פה אל פה בכל יום בין שעתיים לשלוש שעות במשך שלושה שבועות "ונענע לי ראשו כמבואר בהסכמתו". מאת הגאון רבי זאב הלוי מק"ק בראד. ירושלים, תרמ"ה. דפוס משה פרץ רבי נחמן בטיטו ושמואל הלוי צוקרמן.
במהדורה זו נוספו הסכמותיהם של גדולי רבני ירושלים: הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי, הראשון לציון רבי רפאל מאיר פאניג'ל, רבי שמואל סלנט, רבי דוד בן שמעון, רבי אהרן עזריאל.
8 עמ', פג דף.
כרוך עם:
ב. חידושי הרז"ה, בשער נפרד. הגהות וחידושים על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך. מאת הגאון הנ"ל. ירושלים, תרמ"ה.
[2], כד דף.
מצב: טוב.

ג. זרע יעקב - דרשות, הספדים, חידושים שונים ותשובות הלכתיות. מאת הגאון המקובל רבי יעקב שאלתיאל ניניו. בהוצאת בנו, רבי מאיר ניניו. ירושלים, תרע"ב. מהדורה ראשונה.
בסוף הספר חליפת שו"ת בין רבי חיים שמואל הכהן קונורטי, אב"ד טבריה וחמיו של המחבר, ובין רבי אברהם צבי הלוי, דיין האשכנזים בטבריה.
בין התשובות נמצאת תשובה מאת הגאון רבי יעקב ענתבי מדמשק.
בתחילת הספר הקדשה בכתב יד נכד המחבר, חתום: רבי "חיים נכד להרב שאלתיאל יעקב נניו".
[2], קעד דף.
מצב: טוב מאוד.

ד. עבודה תמה - כולל סדר עבודת יום הכיפורים והוא סדר אתה כוננת המורגל בין הספרדים, מוגה בתכלית הדיוק, ומסביב לו ביאור מאת הגאון רבי יהושע רפאל בנבנשתי, שחיברו בשנת שע"ו בקושטא. ירושלים, תרס"ג.
דף השער כולו בדיו ירוק מוזהב.
[4], מ דף. 17 ס"מ.
מצב: טוב.

ה. בן איש חי - אוצר פסקי דינים הלכה למעשה, סדורים וערוכים על סדר הפרשיות. מאת מרן רבי יוסף חיים מבגדאד. ירושלים, תרצ"ב.
מהדורה שלישית מתוקנת ומוגהת. עם הקדמת נכד הגאון המחבר, רבי דוד ב"ר יעקב ב"ר יוסף חיים, בעניין הדפסת הספר.
הוצאת רבי יצחק נאה.
שני חלקים בכרך אחד. שני שערים.
מצב: טוב מאוד. כריכה מקורית.

ו. שולחן הטהור - כולל שישים ושש דרשות והספדים עם רמזים ומוסר השכל. מאת רבי שלמה חזק אב"ד צפת. ירושלים, תרמ"ו. מהדורה ראשונה.
הקדמת והסכמת חכמי צפת ורבניה.
[2], קנד דף.
מצב: בינוני. חלקו התחתון של השער חסר. דפים יבשים ושבירים.

ז. קונטרסים וחוברות: כתבי אחים בהלכה ואגדה. מאת האחים רבי זאב ראגין ורבי ברוך מרדכי. ירושלים, תרצ"ד; דבר בעתו. מאת רבי בנימין מנחם שוורצמן. ירושלים, תרצ"ד; קונטרס הכשרת התורה, קונטרס מאמר דבר אל העם. מאת רבי שמעון הלפרין. ירושלים, תרצ"ה.
מצב: הקונטרסים במצב טוב מאוד.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא