מכירה פומבית 12 חלק א' ספרי קודש, מכתבי רבנים, חסידות, הגדות, קבלה, כתבי יד
24.1.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 24:

אוסף חשוב של ספרי החת"ם סופר, משפחתו ותלמידיו - מהדורות ראשונות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $200
מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

א. כתב סופר - שאלות ותשובות על חלק יורה דעה, חלק ראשון, מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר. פרעסבורג, תרל"ט. מהדורה ראשונה.
(1), עה, (1) דף. 36 ס"מ.
כרוך עם:
ב. מהר"ם שיק - שאלות ותשובות על ארבעת חלקי השולחן ערוך, מאת הגאון רבי משה שיק. מונקאטש, תר"ם. מהדורה ראשונה.
(3), קיט, (1) דף.

ג. חת"ם סופר - דרשות ומאמרים, מאת רבנו משה סופר, חלק שני. קלויזנבורג, תרפ"ט. מהדורה ראשונה.
הספר כולל מאות דרשות ונדפס מתוך כתב יד המחבר שהיה אצל נכדו רבי שלמה אלכסנדרי סופר. הועתק ויצא לאור על ידי רבי יוסף נפתלי שטרן.
שער בצבע ירוק.

ד. שבט סופר - שאלות ותשובות בארבעת חלקי השולחן ערוך, שני חלקים: אורח חיים ויורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. מאת הגאון רבי שמחה בונם סופר בן רבי אברהם שמואל סופר ה"כתב סופר". הוצא לאור על ידי בנו, רבי עקיבא סופר אב"ד פרסבורג. בודפשט-וינה, תרס"ט. מהדורה ראשונה.
שערים נפרדים לכל חלק.
בשער הספר חותמת האדמו"ר רבי מרדכי ראזנבורג מסאטמר.
(2), נח, ב-פג, (1), (1), לב, טו דף. 37 ס"מ.
מצב: מצוין.

ה. שערי שמחה, על חמישה חומשי תורה, עם ספר "אוהל רחל" - דרושים ופתיחות לבני הישיבה. מאת הגאון רבי שמחה בונם סופר. וינה, תרפ"ג. מהדורה ראשונה.
שער צבעוני.
(2), שנג דף.
מצב: טוב. ללא כריכה.

ו. כתב סופר - כולל שמונה-עשר דרושים שדרש בשנת תר"ה-תר"ו הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר אב"ד פרסבורג. בודאפשט, תש"ב. מהדורה ראשונה.
(15), עז דף.
מצב: טוב מאוד.

ז. זיכרון למשה - כולל תולדות ומאורעות שונים, חידושי תורה, מנהגים וסיפורים, מאת הגאון רבי משה סופר בעל "חתם סופר" בעריכת רבי יוסף הכהן שווארץ. מהדורת צילום, ניו יורק, תש-.

ח. שירת משה - פיוטים שחיבר רבנו משה סופר, עם "צוואת החת"ס" וגם "מנהגי חת"ס". סאטמר, תרס"ח.
חותמות בעלות: "נפתלי יחזקאל שטינער מק"ק יעמערינג יע"א".

ט. איגרות סופרים - "מכתבי קודש מגאוני גדולי הדור ראשי הגולה ממשפחת איגר-סופר העתיקה, וגם מגדולי ישראל אשר ערכו מכתבים אליהם ובייחוד מרבנו הגדול מופת הדור מרן עקיבא איגר ומחתנו מרן רבי משה סופר, ומבנם רבי אברהם שמואל בנימין סופר, ואחיו מרן שמעון סופר וגם מכתבים מרבנו שמחה בונם סופר". עם צילומים של כתבי יד. יצא לאור ע"י בנם ונכדם רבי שלמה בן אברהם שמואל סופר. וינה, תרפ"ח. מהדורה ראשונה.
(4), IV, ו, 95, 106, 74, 108 עמ'. (19) לוחות תמונות.
מצב: טוב. תמונה אחת חסרה. כריכה מקורית, בלויה.

י. תולדות רבי זוסמאן סופר, מאת רבי שמחה בונם דוד סופר. ירושלים, תשכ"ו.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא