Auction 20 Part 1 "Children's world-2". Collectible graphics (Bogaevskaya, Kabakov, Traugot), children's books, 1930-60s.
Oct 19, 2021
Санкт-Петербург, Новгородская, 23., Russia

Peter Alberti, Olga Bogaevskaya, Ilya Kabakov, Vladimir Konashevich, Alisa Poret, Peter Smukrovich, Pelageya Shuriga, Elena Afanasyeva, Evgeny Gavrilkevich, Olga Davydova, Elena Moskvicheva, Elena Natarevich, Yuri Trizna, Olga Filipenko.
The auction has ended

LOT 30:

Кузнецова Татьяна Яковлевна (1945).


Start price:
1,500 p
Buyer's Premium: 17% More details
tags:

Кузнецова Татьяна Яковлевна (1945).