מכירה פומבית 13 מכירה מיוחדת ללא מחירי מינימום!!! ספרי קודש, מכתבי רבנים, כתבי יד, חסידות וקבלה, הגדות, כלי כסף, אמנות, גלויות, שואה, צה"ל, תולדות ארץ ישראל, אוטוגרפים וארכיונים
21.2.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 15:

ספרי ראבי"ה - ברלין – ירושלים – העותק של הרבנים עהרנרייך זצ"ל

נמכר ב: $50
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

ספרי ראבי"ה, פסקי דינים חדושים ושאלות ותשובות לכל הש"ס מאת רבינו אליעזר ברבי יואל הלוי. יוצא לאור על פי כתבי יד עם הגהות וביאורים מאת ר' אביגדור אפטוביצר. הוצאת "חברת מקיצי נרדמים":
א. ברלין תרע"ג.
ב. ברלין תרע"ד.
ב. ירושלים תרצ"ה. "שנה שניה לחידוש פעולת החברה והעברתה לארץ ישראל".
שלושה חלקים. בשלושה כרכים.
בספרים חתימות שונות, ובראשם חותמת רבי שלמה זלמן עהרנרייך זצ"ל הי"ד אב"ד שמלוי. מתחתיה רישום: "בנו ותלמידו" וחותמתו (בצורת חתימה) של רבי חיים עהרנרייך. הערות תורניות על הספר, בכתב ידו של אחד מהם.
כריכות מעטפת מצב טוב.