Auction 6
May 6, 2017 (Your local time)
Israel

The auction has ended

LOT 1:

משחק הקופסא ״חידון ישראל״ בהוצאת ״ עמרנה ״.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $40
Start price:
$ 40
Auction house commission: 19%
VAT: On commission only
tags:

המשחק כולל שאלות ותשובות על נושאים שונים ורבים אודות מדינת ישראל ותולדותיה.

נושאי השאלות מגוונים: גיאוגרפיה, היסטוריה, אישים מפורסמים בתולדות הארץ, כלכלה, מקומות ואתרים מעניינים, מוסדות מדיניים ומאורעות הקשורים בארץ התנך וארץ האבות.

"אם יקרה שלא תדעו את התשובה, יהיה עליכם רק לחייג את המספר המתאים ומיד תקבלו את התשובה המדויקת".

מצב בינוני.


catalog
  Previous item
Next item