Auction 6 ארץ ישראל היפה, פריטים מאוסף ריקי נרדי, לצד פריטי אספנות מיוחדים בתחומים מגוונים
Saturday, 6.5.17
The auction has ended

LOT 157:

2 מארזים של משחקי קלפים , "מנוף ארצנו", "ארצנו", משחקי רביעיות. בנימין בר לוי. כל הקלפים נמצאים במלואם. בהוצאת ...

Start price:
$ 130
Auction house commission: 19%
VAT: On commission only
06/05/2017 at CollecTodo
tags:

2 מארזים של משחקי קלפים , "מנוף ארצנו", "ארצנו", משחקי רביעיות. בנימין בר לוי. כל הקלפים נמצאים במלואם. בהוצאת ספרית החיים.

משחק רביעיות ארצנו: קלפי המשחק בדפוס ליטוגרפי צבעוני. איורים מאת: א. עבאבן.

נושאי הקלפים בעוסקים במפעלי ההתיישבות החדשה בארץ: ערים, מקומות היסטוריים, מפעלים, ההתישבות הקיבוצית,