Auction 14 Part 1 ART ANTIQUE HAPPY HOUR - NO RESERVE 10$ START!
Dec 21, 2017 (Your local time)
Israel
 Elazar david 52, 7th floor, Hulon

חברים יקרים ,

מכירה זו מיוחדת מאוד . רובה הגדול מעיזבונו של ידידי ורעי אלכס גוליגר ז"ל. אלכס היה מנהל בטיחות בבתי זיקוק ואיסוף עתיקות היה חלק נכבד מחייו. 

איש אשכולות , בעל , אבא וסבא למופת. לאחר צאתו לגמלאות , התמסר כל כולו לתחום אותו כל כך אהב. בעל ידע רב , רחב ועמוק , ממש אנציקלופדיה מהלכת. איש בריא ונמרץ שהתנהל

כאדם הצעיר לפחות ב 20 שנה מ 68 שנותיו. מספר ימים לאחר שחזר מטיול שייט באירופה , ליבו הענק בגד בו באופן פתאומי וללא כל אזהרה מוקדמת. החיוך המקסים והידידותי שלו ישאר חקוק בליבי לעד.


במכירה משולבים פריטים טובים מאוד וחלקם יוקרתיים, כולל שעוני זהב , מספר שנהבים עתיקים מאוד וגם אוסף אבני חן שהיו חלק מתכלת כספת שהיית סגורה במשך 40 שנה. מיותר לציין שמחירי הפתיחה שלנו נמוכים ביותר , רובם מתחילים ב 10$ וגם מחירי הפתיחה של האחרים משקפים פחות ממחצית מערכם.

The auction has ended

LOT 1:


לוט 7 שטרות הכולל 100 לירות הרצל משנת 68 , 4 שטרות 5 לירות משנת 73 ושני שטרות של לירה משנת 58. כולם במצב ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $15
Start price:
$ 10
Estimated price:
$80 - $100
Auction house commission: 17%
VAT: On commission only
tags:


לוט 7 שטרות הכולל 100 לירות הרצל משנת 68 , 4 שטרות 5 לירות משנת 73 ושני שטרות של לירה משנת 58. כולם במצב MINT CONDITION למעט 100 לירות עם סימני שימוש קלים

catalog
  Previous item
Next item