מכירה פומבית 3 כתבי יד, ספרי קודש נדירים, חסידות, הגהות - הקדשות וחתימות גדולי ישראל, הגדות של פסח, מכתבי רבנים, חפצים. ספרים מספריית הגאון מטורדא זצ"ל.
7.3.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מזור 6, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 16:

אוסף ספרים מספריית רבי משה סופר בן ה"כתב סופר" – חותמות, חתימות והקדשה בכתב ידו

נמכר ב: $600
מחיר פתיחה:
$ 400
עמלת בית המכירות: 20% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


א. דברי חיים, תשובות ופלפולים בד' חלקי השו"ע מאת הגאון רבי יצחק איצק אוירבך אב"ד לונשיץ. קראטשין, תרי"א-תרי"ב. מהדורה ראשונה. דפוס דוב בער מאנאש. בספר משולבים גם חידושים מבן המחבר הגאון רבי מאיר אוירבך.

בשער הספר הקדשה בכתב ידו של רבי משה סופר נכד ה"חתם סופר" אל רבי בן ציון ועזעל "עת בקרני בביתי מוצאי חנוכה תרפ"ב..." 

ב. חתן סופר, על שולחן ערוך אורח חיים, חלק ראשון סדר עבודת היום. מאת רבי שמואל ארנפלד. מונקאטש, תרל"ח. מהדורה ראשונה. דפס פנחס בלייער. בספר חותמת בעלות רבי משה סופר.

ג. ספר החיים, חיבור גדול על שולחן ערוך אורח חיים מאת הגאון רבי שלמה קלוגר אב"ד בראד. חלק ראשון. זאולקווא, תקפ"ה. מהדורה ראשונה. בשער הספר חותמת רבי משה סופר.

ד. ספר המקנה, כללים ופרטים על דיני מקנה וקנין עם כל דיני בני נח. מאת רבי זוסמאן אליעזר סופר אב"ד הלוש. פרסבורג, תרל"ז. מהדורה ראשונה. בספר רישום וחתימה בכתב יד רבי משה סופר שקיבל את הספר מהמחבר. חותמות.

ה. שו"ת מהגאונים בתראי, תשובות מגדולי ישראל, טשרנוביץ, תר"ך, מהדורה ראשונה. בספר חתימה וחותמת רבי משה סופר.

ו. קדושת ישראל, חידושים על מסכתות כתובות, גיטין וקידושין, מאת הגאון רבי בנימין וואלף ליכטנשטאט. ברונא, תקמ"ט. מהדורה ראשונה. הסכמות ה"נודע ביהידה", ה"חתם סופר", רבי דוד דייטש רבי אליעזר לעוו. רבי מרדכי בנט ועוד. חותמת רבי משה סופר.

ז. יד יוסף ורביד הזהב, הלכות שבת ועירובין. מאת רבי יוסף יוזפא רוזנבורג. אונגוואר, תרכ"ג. מהדורה ראשונה. חותמת רבי משה סופר.

הגאון הצדיק רבי משה סופר (תר"א-תרפ"ז), בנו של הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"כתב סופר" נכדו הראשון של ה"חתם סופר" שנקרא על שמו. התגורר בוואמאש-אודווארהעלי. מייסד ונשיא חברת "מחזיקי הדת" בזיבנבירגן. גאון וצדיק מופלג שזכה לגילוי-אליהו הנביא. מוהל מומחה שמל מאות מילדי ישראל. בשנים תרכ"ח-תרל"ד גייר והכניס בברית את הגרים מאנשי הכפר בֶּזֶּד-אויפאלו (Bözödújfalu). הספרים שלפנינו עם חותמות ספרייתו של רבי בן ציון וועזעל שהיה גיסו של רבי משה סופר, שניהם חתני רבי אלימלך רוזנפלד מסעפלאק (חת"ס ותלמידיו עמ' תקכ"ג).

גדלים ומצבים שונים. רוב הספרים במצב טוב, חלקם במצב טוב-בינוני, נקבי עש ובלאי.