מכירה פומבית 3 כתבי יד, ספרי קודש נדירים, חסידות, הגהות - הקדשות וחתימות גדולי ישראל, הגדות של פסח, מכתבי רבנים, חפצים. ספרים מספריית הגאון מטורדא זצ"ל.
7.3.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מזור 6, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 17:

אוסף ספרים נדירים מספריתו של הגאון רבי זאב וואלף הלוי רוזנבליט בעל "חידושי הרז"ה" – עם רישומים וחתימות ידו

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $300
מחיר פתיחה:
$ 300
עמלת בית המכירות: 20% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:


א. תפארת צבי, חידושי הלכה על אבן העזר. כולל שו"ת. מאת רבי צבי הירש בישקו אב"ד בראד וגלוגא. יוזעפוף, תרכ"ו. מהדורה ראשונה. הסכמות גדולי הדור וגדולי האדמו"רים. [1], קך דף.


ב. מחנה חיים, שאלות ותשבות בד' חלקי השו"ע. חלק ראשון. מאת רבי חיים סופר. פרשבורג, תרכ"ב. מהדורה ראשונה. [8], קסח, [1] דף.

ג. פלס חיים, חידושים על פרק ראשון למסכת גיטין. מאת הגאון רבי חיים סופר. ווין, תרי"ד. מהדורה ראשונה. עם קונטרסי חידושים משלושת אחי המחבר. מכתב מה"כתב סופר" ועוד. [9], פג, [1] דף.

ד. דברי ר"ש, חידושים על סוגיות במסכתות הש"ס. עם חידושים מבני המחבר. מאת רבי שלום אולמאן. ווין, תקפ"ו. מהדורה ראשונה. [1], פג דף.

ה. קנאת סופרים, על הלכות ספר תורה, תפילין, מזוזות, נדה ומקוואת. נדרים. מאת הגאון רבי שלמה קלוגר אב"ד בראד. למברג, תרכ"ה.

ו. אמרי אש, שאלות ותשובות בחלק אבן העזר וחושן משפט, מאת הגאו ןרבי מאיר אייזנשטטר אב"ד אונגוואר. אונגוואר תרכ"ד. מהדורה ראשונה. [3], צה [צ"ל: צח], [2] דף.  

ז. ישרש יעקב, חידושי הלכות ואגדות על מסכת יבמות, מאת רבי שלמה דרימר אב"ד סקאלא. למברג, תרכ"ג . מהדורה יחידה. [1], קלו, [1] דף. בשער רישום על קניית הספר בכתב ידו של רבי זאב וולף רוזנבליט.

ח. שו"ת שואל ומשיב, מהדורא תנינא, מאת רבי יוסף שאול נתנזון. למברג, תרל"ג. מהדורה ראשונה. בדף ב רישום בכתב יד "בעז"ה הגאון מהרי"ש ז"ל שלח אלי במתנה הק' זאב וואלף הלוי ראזענבלי'".

ט. שו"ת שואל ומשיב, מהדורא רביעאה, לרבי יוסף שאול נתנזון, למברג, תרל"ז מהדורה ראשונה. בדף השער רישום קבלת הספר מאת המחבר.

י. כרתי ופלתי, חלק א' על יורה דעה. מאת רבי יהונתן אייבשיץ. למברג, 1860. בדף הפורזץ רישום בכתב ידו. 

מצורף ספרו חידושי הרז"ה על מסכת נדה. נירנברג, תרצ"ד. ספר נדיר מאוד !

הגאון רבי זאב וואלף רוזנבליט (תקס"ט-תרנ"ג), חתן רבי יחיאל מיכל גרין מכפר קיקלבורג, שנים רבות היה סמוך על שולחן חותנו והיה הרועה הרוחני של הכפר וכפרי הסביבה. בשנת תרט"ו נבחר לרבה של די'צו סט מארטון. היה אחד הרבנים החריפים במדינה ומהלוחמים נגד הרבנים הניאולוגים. בייחוד יצא חוצץ נגד הרב הניאולוגי של העיר פוגאראש ד"ר יוסף קונה. בשנת תרל"ג נקלע רבי זאב למחלוקת גדולה בעטיו של גט שסידר בעיר הרמאנשטאדט, וכמה מרבני טרנסילבניה "הכריזו יג פסולים על הגט" שסידר, היה זה אחד הפולמוסים ההלכתיים החריפים בטרנסילבניה. נפטר ביום כ"ח בסיון תרנ"ג, מחבר ספר חידושי הרז"ה על הלכות מקוואת (תרכ"ח), מלחמת חובה תרל"ג. ספר חידושי הרזה חלק שני על הלכות נידה תרצ"ו.
בכל הספרים רישומים וחתימות בכתב ידו, הספרים במצב טוב-טוב מאוד. גדלים שונים.

מקור: ספריית "הרב מטורדא" הגאון רבי בן ציון ועזעל עם הגהות בכתב ידו בחלק מהספרים.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא