Auction 8 KOOKOO GARAGE SALE - Antiques from around the World and Israel LOW STARTING BIDS
Apr 3, 2018 (Your local time)
Israel

מחירי פתיחה עד 9 $ בלבד!

שני מוקדי איסוף לבחירתכם - תל אביב או הרצליה 

(ניתן לבצע משלוחים) 

תהנו, בהצלחה ! 

The auction has ended

LOT 20:

ספר ביידיש 1959 17/13 ס׳׳מ . היידיש - ובפי דובריה "מאַמע לשון" (=שפה של אמא)שלח - הייתה שפת היהודים ברוב מדינות ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $3
Start price:
$ 3
Auction house commission: 15%
VAT: On commission only

ספר ביידיש 1959 17/13 ס׳׳מ . היידיש - ובפי דובריה "מאַמע לשון" (=שפה של אמא)שלח - הייתה שפת היהודים ברוב מדינות אירופה ובריכוזי יהדות אשכנז במשך כאלף שנה. היידיש שימשה כשפתם העיקרית של היהודים האשכנזים. מקורותיה של היידיש - בגרמנית העתיקה, והיא הלשון היהודית הידועה ביותר בתפוצות. היידיש שיקפה את הערכים המסורתיים של התרבות היהודית האשכנזית והייתה ליהודים חומת הגנה מפני הטמיעה, וברבות הימים הפכה סמל לזהות ולתרבות יהודית. במדינת ישראל כיום היידיש כשפת דיבור נמצאת בשלבי דעיכה, אך ההתעניינות בה "הן מטעמי רגש והן מטעמי ההבנה ההיסטורית - הולכת וגוברת

catalog
  Previous item
Next item