Auction 8 KOOKOO GARAGE SALE - Antiques from around the World and Israel LOW STARTING BIDS
Apr 3, 2018 (Your local time)
Israel

מחירי פתיחה עד 9 $ בלבד!

שני מוקדי איסוף לבחירתכם - תל אביב או הרצליה 

(ניתן לבצע משלוחים) 

תהנו, בהצלחה ! 

The auction has ended

LOT 25:

מחזיק מפתחות ישן פרסומת ישראלית ׳׳יקבי פרידמן - תנובה׳׳ היקב היה מהחשובים בישראל, זכה בפרסים רבים ובהכרה ...

Sold for: $8
Start price:
$ 2
Auction house commission: 15%
VAT: On commission only

מחזיק מפתחות ישן פרסומת ישראלית ׳׳יקבי פרידמן - תנובה׳׳ היקב היה מהחשובים בישראל, זכה בפרסים רבים ובהכרה בינלאומית והיווה מרכז תעסוקה משמעותי לפועלי פתח תקווה. המשפחה הקפידה על עבודה עברית בכרמיה והעסיקה רבים מאנשי העלייה השנייה וביניהם דוד בן-גוריון. ביקרו בו בין היתר הרב קוק והברון רוטשילד. היקב היה מוקף חומה שהגנה על התושבים מפני התקפות הערבים. במאורעות תרפ"א, שימש המבנה המבוצר כמקלט לרבים מבני המושבה. בעקבות השפל הכלכלי הגדול בשנת 1929, היקב חווה קשיים רבים אך התגבר עליהם ושב לפרוח. בשנות מלחמת העולם הראשונה והשנייה סיפק היקב משקאות ויינות לבעלות הברית. בעקבות גדילתו בשנת 1964 נמכרה כמחצית מהיקב ל"תנובה" כשותפה אסטרטגית, ונקרא "יקבי פרידמן-תנובה". בשלב זה עבר היקב לשכונת קריית אריה. בשנת 1971, לאחר שלא הצליחה לחבר בהצלחה בין עסקי המזון והיין, מכרה "תנובה" את היקב לחברת וו.ס.ט. (סטוק).