Auction 1 holy rare antuiqe books and seforim, letters and manuiscripts from rabbis and rabunim' and documents
Apr 23, 2018 (Your local time)
Israel

לאור מחלוקת בעלות פריטים 49, 50, 51, 53, 60, 62, 63, 64. יצאו מהמכירה. ופריט 61 עבר שינוים ונפתח למכירה מחדש.
The auction has ended

LOT 14:

מהדורה ראשונה. הוספות המגיד מקוזניץ. על באר הגולה מהמהר"ל מפראג

Sold for: $250
Start price:
$ 250
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

ספר באר הגולה מרבי יהודה ליווא (המהר"ל מפראג) והוספות מרבי ישראל בן רבי שבתאי הופשטיין (המגיד מקוזניץ)
נאווי-דוואהר תקס"ד 1804 בדפוס יאהן אנטאן קריגר.  מהדורה ראשונה של הוספות המגיד מקוזניץ ומהדורה שניה בכלל של הספר באר הגולה. נדיר מאוד.          סטפנסקי לחסידות 72.
הרבה חתימות בעלות חלקם מתקופת הדפסת הספר וכן חתימת רבי נתן נטע נתקין חתן רבי זונדל מסלנט

רבי יהודה ליואי המהר"ל מפראג (ה'רע"ג ה'שס"ט - 1513 1609) נולד לאביו הגאון רבי בצלאל מוורמיזא בעיצומו של ליל הסדר, בתחילה שימש כרב בעיר ניקלשבורג ממנה עבר לכהן כראש ישיבה בפראג ומשם עקר לפוזן בה היה רב ואב"ד, בעת ההיא אף נבחר לכהן כרב על כל גלילות פולין, בשנת שנ"ט שב לפראג, שמו יצא לשם ותהילה אף בין שאינם בני ברית והללו נזהרו בגין כן מלפגוע ביהודים, אגדות מסתובבות סביב דמות גולם שייצר בכדי להגן על היהודים מעלילות שונות, תאריך הסתלקותו י"ח אלול שנת שס"ט ומנו"כ בפראג ספריו רבים וידועים
רבי ישראל המגיד מקוזניץ (ה'תצ"ז תקע"ה - 1737 1815) בן ר' שבתי כורך ספרים, נולד להוריו בגיל מבוגר בעיר אפטא אודות לברכתו של הבעש"ט. התקרב לחסידות דרך המגיד מפשיסחא ר' אברהם, דרכו הכיר את רבי שמעלקא מניקלשבורג ועל ידו את המגיד ממעזריטש, לאחר הסתלקותו היה לאחד מארבעת התלמידים החשובים ביותר אצל הרר"א מליזענסק, לאחר פטירתו הוא עומד בראש הנהגת החסידות בפולין. בשנתו האחרונה הוא מתעצם מאוד נגד נפוליאון הכובש את העולם. ובי"ד תשרי ערב חג הסוכות שנת תקע"ה ארץ רעש"ה עלתה נפשו למרומים. ספריו הם ככ"ב במספר והמפורסם שבהם הוא עבודת ישראל. תחת סדרת ספרי המהר"ל מפראג. כריכת בד חדשה שוליים חיצוניים מינימליים ב-4-5 דף פגיעה בטקסט על פני כל אורך העמוד ונחתכו אות שתים בכל שורה. בחלק מהדפים פגיעה בכותרת העליונה מעט מאוד נקבי עש. באופן כללי מצב טוב מאוד