Auction 1 holy rare antuiqe books and seforim, letters and manuiscripts from rabbis and rabunim' and documents
Apr 23, 2018 (Your local time)
Israel

לאור מחלוקת בעלות פריטים 49, 50, 51, 53, 60, 62, 63, 64. יצאו מהמכירה. ופריט 61 עבר שינוים ונפתח למכירה מחדש.
The auction has ended

LOT 21:

מהדורות יחידות וראשונות. כרך ספרי חסידות וקבלה. דברי שמואל. מהדורה יחידה. חידושי רמ"ל, ג"ח מהדורה ראשונה. ועוד

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $130
Start price:
$ 70
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

1 ספר דברי שמואל. ליקוטים על מסכת שבת. בהלכה, אגדה. וחידושים בסוגיא דכבתה. ליקוטים על מאמרי חז"ל. לקוטי חידושים על מג"א וט"ז. מהרה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ. אב"ד טורבין ובעזין. מגדולי תלמידי החוזה מלובלין. והמגיד מקוזניץ. נעתק ונסדר ע"י נכדו אלטער משה אהרן ליפשיץ מוויערשוב.
לאדז תרפ"ז(1927) ע"פ ההסכמות. בדפוס מ, מ. פילצער. צה, [1] ע' ; 8. מהדורה יחידה.

הגה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ זי"ע אב"ד טורבין ובעזין - בעל זר זהב ומנחת יהודא על ספר המכריע לרי"ד, היה מגדולי תלמידי החוזה מלובלין והמגיד מקאזניץ, ונודע בדורו כגאון אדיר וכקדוש ה', שרבים פנו להתברך מפי קדשו ונושעו מברכותיו. רבות מסופר על שגב מדרגותיו ועזוז נפלאותיו, ומספרים כי עוד בנערותו בהיותו עוד סמוך לשלחן חותנו הנגיד ר' זאב הלוי וואהלמאן ז"ל מקאזמיר הוגש לפניו מרק טריפה, וחש בכך ברוב קדושתו, ולא אכל ממנו. התמדתו בתורה היתה לאין שיעור. מדי שנה בחמשה עשר בשבט היה מסיים את הש"ס , והיה עורך באותו יום סעודת מצוה. בכל יום למד ח"י פרקים משניות. בכל מעת-לעת לא ישן יותר משלש שעות. רוב היום היה עטור בתפילין, ובשבת קודש לא דיבר אלא בלשון הקודש (מהקדמת נכדו לספרו 'דברי שמואל'). לדאבון לב לא האריך ימים, ונסתלק מהאי עלמא, ביום ערב ר"ח שבט שנת תקצ"ב, במגיפה שהשתוללה בעירו רח"ל, כשהוא רק כבן נ"ב, כשנות חייו של שמואל הרמתי.

2.ליקוטי הש"ס. מהאר"י ז"ל. וכוח ה' להגאון מקנדיאה ואותיות להרס"ג. יו"ל ע"י האדמו"ר המקובל ר' שם קלינבערג ואחיו האדמו"ר ר' זיידא משה חיים מקשישוביץ. נכדי רבי יצחק אייזיק מקאמרנא.
קראקא תרנ"ו(1896)בדפוס יוסף פישר. 96 ע' ; 23 ס"מ.
"רבי שם קלינברג". תרל"ב-תש"ג ( 1872-1943)נספה במחנה פלאשוב. נולד לאביו רבי אברהם מרדכי, שהיה בן בתו של רבי יצחק אייזיק מקומרנא. שמו המיוחד, שם, נקבע על ידי סבא-רבה שלו, ר' יצחק אייזיק, והסיבה: בליל ראש השנה, לפני שנולד רבי שם, גילה ר' יצחק אייזיק שבאותה שנה יהיה המליץ על עם ישראל שם בן נח, ולכבודו החליט לקרוא את הצאצא הראשון שנולד לו באותה שנה על שמו. רבי שם נודע מילדותו כשקדן גדול, ידען בנגלה ובנסתר ובעל זיכרון מופלא. יחד עם זה היה צנוע מאוד וחביב על הבריות. בשנת תרל"ד עבר אביו מקומרנא לעיירה זלושיץ, שם הוכתר כאדמו"ר. לא עבר זמן רב ושוב נדדה המשפחה, והפעם לקראקא, שם הקים אביו הרב אברהם מרדכי את חצרו. כשנפטר אביו, בשנת תרע"ז (1916), הוכתר רבי שם לאדמו"ר במקומו בהיותו כבן 45. עד מהרה באו רבים לחצרו לשאול בעצתו ולקבל את ברכתו. הייתה לו אוזן קשבת לכולם, ולמוכי גורל היה עוזר במתן צדקה בסתר. הוא חיבר ספר גדול בקבלה, אבל הרבי מגור, בעל "אמרי אמת", מנע אותו מלהדפיס את הספר בנימוק שעדיין לא הוכשר הדור לכך. במקביל לעיסוקו בתורת הנסתר כתב חידושי תורה רבים שהפליאו את שומעיו. הוא לא השתייך לשום מפלגה, אבל היה קרוב בדעותיו לאגודת ישראל.
3. ספר בריחי זהב. מורה דרך לנבוכים ביסודות תורה שבע"פ, דת יהודית וחכמת הקבלה. מרבי ברוך בנדיט גליקסמן. הוצאה שניה בצרוף מכתב ע"ד חכמת הקבלה שכתב הרהמ"ח אל חתנו
לאדז. תרפ"ח(1928)בדפוס ד. שטשעטשינסקי. 80 ע' ; 8. מהדורה שניה. עם הוספות
4. ספר "חידושי הרמ"ל". ג"ח. א. חדושי מסכתות וסוגיות. ב. חדושים על תנ"ך ומאמר לחנוכה. ג. חדושים על התורה, אגדות הש"ס, פרקי אבות, תפלות וזמירות, מנהגים, ענינים שונים, הסכמות ומכתבי קודש. מאת האדמו"ר הקדוש רבי משה יהודא ליב מסאסוב. עם הערות מאת נכדו הרב נחמיה שפירא אבד"ק סאסוב. לכל חלק שער נפרד.
 וינה תרפ"א(1921)בדפוס האלפערן ושותפיו. 8, 46, 2, 18, 2, 24 דף. מהדורה ראשונה.
כל הספרים כרוכים יחד והם במצב מצוין.


catalog
  Previous item
Next item