Auction 1 holy rare antuiqe books and seforim, letters and manuiscripts from rabbis and rabunim' and documents
Apr 23, 2018 (Your local time)
Israel

לאור מחלוקת בעלות פריטים 49, 50, 51, 53, 60, 62, 63, 64. יצאו מהמכירה. ופריט 61 עבר שינוים ונפתח למכירה מחדש.
The auction has ended

LOT 30:

מהדורה ראשונה. מהאדמו"ר ר' צבי הירש שפירא ממונקאטש. תפארת בנים. על הגדה של פסח.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

  
הגדה של פסח עם פירוש ארוך בשם תפארת בנים.
מהאדמו"ר ר' צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש. הדרכי תשובה.
מונקאטש. תרע"ד(1914). בדפוס קאהן ופריעד. 2, [1], 3-82 דף, [2] ע'; מהדורה ראשונה. חלק מהשער בדיו אדום. כריכה ישנה. הספר מפורק. מצב טוב.
רבי צבי הירש שפירא. תר"י-תרע"ד(1850-1914). רבה של מוקצ'בו (מונקאץ') והאדמו"ר השני של חסידות מונקאטש. מחבר הספרים "באר לחי רואי", "דרכי תשובה", "צבי תפארת". נקרא על שם רבי צבי הירש מזידיטשוב שזהו יום פטירתו. תלמיד רבי חיים הלברשטאם מצאנז, ולאחר פטירתו נסע גם לבנו רבי יחזקאל שרגא משינאווא. בשנת ה'תרמ"א מונה אביו לכהן כרבה של מונקאטש, והוא החל לשמש כראש אב בית דין בעיר. לאחר פטירת אביו בשנת ה'תרנ"ג, מילא את מקומו כרב העיר וכאדמו"ר. הוא הודח על ידי השלטונות ההונגרים בשל אי-ידיעת השפה ההונגרית, אך המשיך לכהן כרב באופן לא רשמי ובהמשך חזר לתפקידו. בשנת ה'תרס"ח הקים את "כולל מונקאטש ועשרת הגלילות" שהעביר כסף ליוצאי הונגריה שחיו בארץ ישראל ושמסגרתו הוקמה לימים שכונת "בתי מונקאטש", בירושלים. התנגד נמרצות לכל ניסיון לחידוש בחיים המסורתיים של היהודים. היה ממתנגדי הציונות ואף התנגד לתנועת אגודת ישראל שקמה בזמנו.
חיבר ספרים רבים, בהם: "דרכי תשובה" על השולחן ערוך, "באר לחי ראי" על תיקוני הזוהר, שו"ת "צבי תפארת", "תפארת בנים" על התורה ומועדים, "תפארת בנים" על הגדה של פסח. קורות חייו נדפסו בספר בית שלמה (לזכר אביו), בפרק "מאמר צבי תפארת".                                                                                                      

catalog
  Previous item
Next item